Dela sidan på sociala medier

En attraktiv region

Projektet En attraktiv region handlar om att etablera ett samordnat arbete kring att visa näringslivets och offentlighetens kompetensbehov, samt att öka antalet innevånare i Jämtland Härjedalen. I arbetet ingår också att skapa en gemensam process för att ta emot, välkomna, och integrera nyinflyttade i länet.

skidor

Projektet genomförs som ett samarbetsprojekt, där region Jämtland Härjedalen har projektansvaret. Utöver regionen ingår länets kommuner, länsstyrelsen, Mittuniversitetet, Länsförsäkringar Jämtland, Jämtkraft AB, övriga näringslivet samt intressesammanslutningar såsom IUC Z-Group AB, Samling Näringsliv, Företagarna och Handelskammaren.

Syfte med projektet

Projektets mål är att locka fler att bosätta sig i och arbeta i Jämtland Härjedalen. Syftet med projektet är också att det ska leda till att ett utvecklat samarbete skapas mellan det offentliga och det privata så att man på ett effektivare sätt kan arbeta med att attrahera den arbetskraft som idag är svårrekryterad/saknas för såväl företag som inom det offentliga.

Projektet pågår 2020-2022.

Aktiviter i Bräcke kommun

Förutom de regiongemensamma aktiviteterna jobbar Bräcke kommun med egna aktiviteter kopplade till projektmålet. Det vi har på gång just nu är detta:

  • En ny hemsida riktad mot inflyttare och besökare under namnet "Bräcke nästa" (www.brackenasta.se). Preliminär lansering är april 2021.
  • Engagemang i tomma-hus frågan. Runt om i Bräcke kommun finns ett flertal hus som ingen vistas i. Samtidigt vill många flytta hit men hittar inget hus till salu. Den här ekvationen vill vi hjälpa till att lösa. I ett första steg vill vi komma i kontakt med fastighetsägare till hus där ingen vistas för att undersöka om de kan tänka sig att sälja. Vi vill inte ha tomma hus i vår fantastiska kommun, husen och byarna mår bättre om där sjuder av liv!

Du är en del av en attraktiv region!

Vi är alla ambassadörer för vår plats på jorden genom det sätt vi pratar om den. Vill du lägga lite mer engagemang än så på att få folk att upptäckta platsen Bräcke kommun? Då är du välkommen att vara med på de workshops som anordnas under projekttiden. Närmaste datum är 23 feb och 17 mars 2021. Läs mer i inbjudan:

Inbjudan till workshop, Bräcke kommun (länk till PDF)PDF

omslaget av magasinet Ta steget

Material att ta del av

Ett konkret exempel på vad projektet En attraktiv region lett till hittills är hemsidan www.tasteget.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som riktar sig till de som funderar på att ta steget och flytta till Jämtland Härjedalen. Hemsidan är fylld av relevant fakta och inspirerande exempel.

Magasinet Ta steget, riktad till samma målgrupp, gavs ut i december 2020. Vill du beställa ett ex för att ge till någon du tycker ska flytta hit går det att beställa via hej@tasteget.nu

Logotyp Region Jämtland Härjedalen

Aktiviteter inom projektet En attraktiv region finansieras av Region Jämtland Härjedalen.

Sidan publicerad 2021-01-28 av Stina Hylén