Dela sidan på sociala medier

En attraktiv region

Projektet En attraktiv region handlar om att etablera ett samordnat arbete kring att visa näringslivets och offentlighetens kompetensbehov, samt att öka antalet innevånare i Jämtland Härjedalen. I arbetet ingår också att skapa en gemensam process för att ta emot, välkomna, och integrera nyinflyttade i länet.

skidor

Projektet genomförs som ett samarbetsprojekt, där region Jämtland Härjedalen har projektansvaret. Utöver regionen ingår länets kommuner, länsstyrelsen, Mittuniversitetet, Länsförsäkringar Jämtland, Jämtkraft AB, övriga näringslivet samt intressesammanslutningar såsom IUC Z-Group AB, Samling Näringsliv, Företagarna och Handelskammaren.

Syfte med projektet

Projektets mål är att locka fler att bosätta sig i och arbeta i Jämtland Härjedalen. Syftet med projektet är också att det ska leda till att ett utvecklat samarbete skapas mellan det offentliga och det privata så att man på ett effektivare sätt kan arbeta med att attrahera den arbetskraft som idag är svårrekryterad/saknas för såväl företag som inom det offentliga.

Projektet pågår 2020-2023.

Aktiviter i Bräcke kommun

Förutom de regiongemensamma aktiviteterna jobbar Bräcke kommun med egna aktiviteter kopplade till projektmålet. Det vi har på gång just nu är detta:

Du är en del av en attraktiv region!

Vi är alla ambassadörer för vår plats på jorden genom det sätt vi pratar om den. Vill du lägga lite mer engagemang än så på att få folk att upptäckta platsen Bräcke kommun? Du kan bidra på flera sätt! Vi söker exempelvis byambassadörer som potentiella inflyttare kan kontakta om de vill veta mer om en specifik plats. Vi efterlyser även korta texter om byarna skrivna av bybor själva för att kunna förmedla en personlig inblick i livet här på den nya inflyttar-hemsidan. Vill du bli byambassadör kontaktar du therese.sjogren@bracke.se. Vill du bidra med en text till hemsidan kontaktar du stina.hylen@bracke.se

Framöver kommer vi även behöva frivilliga som vill ställa upp som värdar då vi skissar på ett koncept om att provbo i kommunen. Mer info kommer på bracke.se.

Material att ta del av

Ett konkret exempel på vad projektet En attraktiv region lett till hittills är hemsidan www.tasteget.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som riktar sig till de som funderar på att ta steget och flytta till Jämtland Härjedalen. Hemsidan är fylld av relevant fakta och inspirerande exempel.

Magasinet Ta steget, riktad till samma målgrupp, gavs ut i december 2020. Vill du beställa ett ex för att ge till någon du tycker ska flytta hit går det att beställa via hej@tasteget.nu.

Magasinet finns även att hämta i kommunhusets reception!

Logotyp Region Jämtland Härjedalen

Aktiviteter inom projektet En attraktiv region finansieras av Region Jämtland Härjedalen.

Sidan publicerad 2023-09-12 av Stina Hylén