Dela sidan på sociala medier

Lokal digital agenda

EU logotype Europeiska regionala utvecklingsfonden
EU logotype Europeiska regionala utvecklingsfonden

Bräcke kommun har med stöd av Tillväxtverket, Europeiska regionala utvecklingsfonden, drivit förstudieprojektet Lokal digital agenda. Syftet har varit att studera hur vi kan erbjuda mer service till invånare och företag i vår kommun. Förstudien antogs 2019-09-27 och finns att läsa/ladda ned här:

Lokal digital agenda för Bräcke kommun 2019-2023PDF (länk till pdf)

Infrastrukturen finns

Mer än 80 % av kommunens hushåll och företag har idag tillgång till fiber. Men vi som kommun ligger efter vad gäller att erbjuda offentliga e-tjänster. Förstudien ska mynna ut i en strategisk plan som visar oss hur vi ska lansera och bygga upp vår e-förvaltning, det vill säga vad vi ska börja med och vart vi behöver lägga mer resurser för att ingen ska lämnas utanför.

Värden vi utgår ifrån

  • Hoppa på digitaliseringståget!
  • Digitaliseringen ska öppna en till dörr utan att stänga en annan!
  • Jobba smartare, frigör tid!
  • Digitalisering är miljösmart!
  • Digitaliseringen gör saker enkla och smidiga!

Kick off för projektet

Den 12 februari 2019 var uppstartsdag för ”Lokal digital agenda” i Bräcke kommun med föreläsnignar och inspiration för kommunanställda.

En av föreläsarna var Katarina Gidlund från Mittuniversitetet. Hon har forskat om digitalisering i offentlig sektor i 20 år och ett genomgående drag hon sett är att människor ofta tror att någon annan vet vad ”digitalisering” är. Enligt henne är digitalisering tre S: Saker, Sätt och Struktur. Det vill säga både tekniska hjälpmedel som till exempel mobiler, men också värden och logik i samhället och inte minst hur vi organiserar oss på jobbet för att göra saker på ett bättre sätt.

Under uppstartsdagen deltog avdelningschefer, enhetschefer och arbetsgruppen för "Lokal digital agenda".

Lärseminarium "Lokal Digital Agenda" i Bräcke, 12 feb 2019.

Under uppstarsdagen hölls workshop, bland annat kring frågan: Vad skulle vi vilja göra som vi inte har tid med?

Sidan publicerad 2019-12-10 av Stina Hylén