Dela sidan på sociala medier

Mittstråket

OBS! Projektet avslutades i början av 2020.

Mitt i Sverige och mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig ett eftersatt trafikstråk: Mittstråket. Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst.

Snabbare resor, förbättrad trafiksäkerhet och utvecklad transportkapacitet skulle göra Mittstråket till en starkare gren i Europas transportnät. Med investeringar som ger bättre förutsättningar för trafiken skulle Mittstråket kunna bidra till att länka samman flödet av människor och gods mellan Norge, Sverige och Finland – eller söderut, ut i Europa.

En kraftsamling för att förbättra trafiksituationen har genomförts av sex kommuner, två län och Trafikverket. Längs hela Mittstråket har små lokalanpassade trafiklösningar byggts ihop med större infrastruktursatsningar på väg och järnväg. 

Projektet delfinansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden och har pågott under 2015-2019. Projektets övergripande målbild var att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk för att främja utvecklingen i Mittnorden. Målen i projektet var att stärka ett hållbart Mittstråk genom:

  • Kortare restid och ökad kapacitet för gods.
  • Förbättrad trafiksäkerhet.
  • Ökad samverkan.

Projektet avslutades under början av 2020.

Bilden visar ett tåg som färdas på Mittbanan
Sidan publicerad 2020-06-02 av Therese Sjögren