Dela sidan på sociala medier

Partnerskap Mittstråket

Mitt i Sverige och mellan Sundsvall och Trondheim, finns ett trafikstråk med stor utvecklingspotential; Mittstråket. Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst.

Partnerskap Mittstråket bildades 2020 genom en överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland och de sex kommunerna Bräcke, Krokom, Sundsvall, Ånge, Åre och Östersund.

Hållbara transporter, korta restider, öka godskapacitet, underlätta arbets- och utbildnings­pendling är de gemensamma målen som skulle göra Mittstråket till en starkare gren i Europas transportnät. Med investeringar som ger bättre förutsättningar för trafiken skulle Mittstråket kunna bidra till att länka samman flödet av människor och gods mellan Norge, Sverige och Finland – eller söderut, ut i Europa.

Mittstråkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information kring pågående projekt och annat som rör partnerskapet.

Mittstråket 2015-2019

En kraftsamling för att förbättra trafiksituationen genomfördes av sex kommuner, två län och Trafikverket. Längs hela Mittstråket byggdes små lokalanpassade trafiklösningar ihop med större infrastruktursatsningar på väg och järnväg. 

Projektet delfinansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden och har pågått under 2015-2019.

Projektets övergripande målbild var att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart gränsöverskridande transportstråk för att främja utvecklingen i Mittnorden. Målen var att stärka ett hållbart Mittstråk genom:

  • Kortare restid och ökad kapacitet för gods.
  • Förbättrad trafiksäkerhet.
  • Ökad samverkan.

Projektet avslutades under början av 2020.

tåg
Sidan publicerad 2023-08-31 av Linnea Ingelsson