Dela sidan på sociala medier

Rivers of LIFE

Länsstyrelserna i Jämtlands och Gävleborgs län har gemensamt fått 90 miljoner kronor för insatser i Gimån, Ljusnan och Voxnan. I första hand gäller det åtgärder för att återställa miljön i vattendragen, ta bort vandringshinder för fisk och återintroducera flodpärlmusslor.

Projektet, som heter Rivers of LIFE, startar hösten 2019 och sträcker sig över sex år. Länsstyrelsen i Gävleborg äger projektet men det genomförs i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtlands län, Bräcke, Härjedalens, Ljusdals och Ovanåkers kommuner, SCA, Skogsstyrelsen och Sportfiskarna. Projektet finansieras huvudsakligen via EU:s LIFE-fonder (60 procent) och Havs- och vattenmyndigheten samt via medfinansiering från Region Gävleborg och de deltagande parterna.

Projektet kommer att bidra till en vattenmiljö med mer naturliga livsmiljöer, ökad biologisk mångfald samt till mer fisk i älvarna. De lokala fiskevårdsområdena kommer att ges möjlighet att ytterligare utveckla sina fiskevatten. Sammantaget kommer fisket i älvarna att förbättras vilket gynnar länets invånare direkt men också indirekt genom att besöksnäringen utvecklas och skapar lokala arbetstillfällen. I projektet ingår även omfattande satsningar på information, dialog och utbildning i vattenvårdsfrågor riktade till skolor, markägare och allmänhet.

Projektet finansieras huvudsakligen via EU:s LIFE-fonder.

Bilden visar en fiskare med kastspö i solnedgång
Loggor för Riers of LIFE, Natura 2000 och LIFE (EU-fonden).
Sidan publicerad 2020-07-02 av Therese Sjögren