Dela sidan på sociala medier

Officiell anslagstavla

Detta är Bräcke kommuns officiella anslagstavla. Här tillkännages de beslut som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder och utskott fattat.

Ordförandeklubba

Aktuella tillkännagivanden och kungörelser


 • Justerat protokoll från Jämtlands Räddningstjänstförbund
  Läs mer

 • Justerat protokoll från Bygg- och miljönämnden, Bräcke och Ånge
  Läs mer

 • Justerat protokoll från kommunstyrelsens samhälls- och näringslivsutskott
  Läs mer

 • Justerat protokoll från valnämnden
  Läs mer

Tillkännagivandet är ett viktigt besked

Vid varje sammanträde skriver kommunen ett proto­koll. Protokollet justeras (skrivs under) av ord­för­anden och en eller två justerings­personer, allt för att kontrollera att beslutet är riktigt formu­lerat. Efter justering tillkänna­ges proto­­kollet här på kommunens offici­ella anslags­­tavla.

Av tillkännagivandet framgår vilket samman­träde det gäller, när protokollet är justerat och när det tillkännagivits. Det framgår också hur länge tillkännagivandet sitter uppe. Till­känna­givandet är ett viktigt besked om att protokollet är justerat, och att över­klag­ande­tiden (besvärstiden) för de beslut som tagits börjar löpa.

                                       

När kan du överklaga ett kommunalt beslut?

Tillkännagivandet sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommun­in­vån­are rätt att överklaga de beslut som fattats. Överklagande ska ha kommit in till Förvalt­nings­rätten inom tre veckor från den dag till­känna­giv­an­det publi­cerats på den officiella anslagstavlan.

 

Var finns protokollen?

Du hittar nämndernas protokoll här på webb­platsen under "Möten, hand­lingar och proto­koll". Original­proto­koll­en finns på kommunkansliet.

Möten, handlingar och protokoll

Prenumenera på anslagstavlan

Vill du prenumerera på vår officiella anslags­tavla och få meddelande direkt i din mejlkorg när ett nytt tillkännagivande har publicerats? Uppge i så fall din e-postadress här:                             

Hantera prenumeration

Fakta om den digitala anslagstavlan

En ny kommunallag gäller från och med 1 januari 2018 och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla upphävs.

Det innebär bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras ut i den lokala tidningen och att den officiella anslagstavlan i fortsättningen ska vara webbaserad.

 • Tidpunkten för fullmäktigesammanträdet ska därmed tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.
 • Beslut som inte anmäls men som är överklagbara ska tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.
Sidan publicerad 2023-10-24 av Malin Johansson