Justerat protokoll från arvodeskommittén

Protokollet från arvodeskommitténs sammanträde den 30 januari 2023 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Arvodeskommittén

Sammanträdesdatum:

2023-01-30

Paragrafer:

§§ 1-3

Tillkännagivandet publicerades:

2023-02-20

Tillkännagivandet tas bort:

2023-03-14

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:

Protokoll 2023-01-30Sidan publicerad 2023-02-20 av Malin Johansson