Justerat protokoll från Bygg- och miljönämnden, Bräcke och Ånge

Protokollet från bygg- och miljönämndens senaste sammanträde är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Nämndens protokoll publiceras på bygg- och miljönämndens sidor.

Tillkännagivande

Organ:     

 Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum:

2022-11-07

Paragrafer:

§§ 94-105

Tillkännagivandet publicerades:

2022-11-15

Tillkännagivandet tas bort:

2022-12-06

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:

Protokoll 2022-11-07Sidan publicerad 2022-11-15 av Yngve Hamberg