Justerat protokoll från kommunfullmäktiges valberedning

Protokollet från kommunfullmäktiges valberednings sammanträde den 14 november 2022 är nu justerat.

Tillkännagivande

Organ:     

Kommunfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdatum:

2022-11-14

Paragrafer:

§§ 1-34

Tillkännagivandet publicerades:

2022-11-16

Tillkännagivandet tas bort:

2022-12-08

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar:

Protokoll 2022-11-14Sidan publicerad 2022-11-16 av Malin Johansson