Justerat protokoll från Överförmyndarnämnden i Bräcke, Berg och Härjedalen

Protokollet från överförmyndarnämnden i Bräcke, Berg och Härjedalens sammanträde den 19 januari 2023 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:     

 Överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg

Sammanträdesdatum:

2023-01-19

Paragrafer:

§§ 1-7

Tillkännagivandet publicerades:

2023-01-20

Tillkännagivandet tas bort:

2023-02-11

Protokollet förvaras:

Kommunkansliet

Aktuella handlingar

Protokoll ÖFN 2023-01-19 Pdf, 194 kB, öppnas i nytt fönster.Sidan publicerad 2023-01-20 av Marit Råbock