Beslutet: Ny skola i Gällö (2022-12-14)

Publicerad 14 december 2022

Nu har politikerna i fullmäktige sagt ja till att bygga ny skola i Gällö med hjälp av bidraget från Kommundelegationen. Därtill ska ett antal kommunala fastigheter rivas. Målet med åtgärderna är att kapa driftskostnader.

kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ägde rum i Teatersalongen, Bräcke folkets hus, 14 december. Foto: Bräcke kommun

100 miljoner i delfinansiering

Bräcke kommun la ner ett omfattande arbete på sin ansökan till den statliga delegation som delar ut bidrag till kommuner i behov av extra pengar för att minska sina driftskostnader. I slutet av september kom beskedet att Bräcke kommun beviljats 100 miljoner. Statsbidraget avser delfinansiering för byggnationen av en ny F-9 skola inklusive fritidshem i Gällö, rivning av två hyresfastigheter, rivning av tomma verksamhetslokaler samt energieffektiviseringsåtgärder i Gällös simbassäng och fönsterbyten på förvaltningshuset. Pengarna är en delfinansiering och kommunen måste även låna pengar.

Nybyggnation planeras

Den största delen av bidraget rör byggnation av ny skola i Gällö som enligt kommunens beräkningar kommer kosta ca 160 miljoner. Kommundelegationen kan ge bidrag för hälften av den kostnaden. Kommunen har räknat på att kunna spara 3,9 miljoner per år när den nya skolan är på plats, till följd av energieffektiviseringar och bättre nyttjade av personalresurser.

Byggprojektet i Gällö ska vara upphandlat och påbörjat senast sista augusti 2024 samt ha en tidsplan för när skolan kan väntas stå färdig.

Bräcke kommun har påbörjat arbetet genom att anställa en ny entreprenadingenjör. Härnäst väntar att ta fram projektdirektiv.

Rivningar planeras

Kommundelegationen beviljar även delfinansiering för rivningar. Däribland rivning av simhallen/lilla sporthallen i Bräcke. Syftet med rivningarna är att göra sig av med driftskostnader för fastigheter/lokaler som används lite eller inte alls, eller är för slitna för att rusta upp, eller där upprustningen blir så dyr att det inte går att ta ut på hyran.

Vissa fastigheter, däribland lilla sporthallen i Bräcke, har tidigare försökt säljas, men då det inte lyckats är det nu rivning som väntar.

Rivningarna ska vara genomförda senast 31 december 2024.

Protokollet

Ärendet om kommundelegationen hittar du på sidan 14 i protokollet från kommunfullmäktige 14 december 2023 Pdf, 372.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Samtliga beslutspunkter kring kommundelegationen

 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att projektera och bygga en ny F-9
  skola inklusive fritidshem i Gällö. Byggprojektplanen ska vara
  upphandlad och färdigställd senast 2024-08-31 för att säkerställa att en
  slutredovisning kan lämnas in till delegationen för en ekonomi i balans
  2024-10-31.
 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att riva de fastigheter på Gällö skola
  som ersätts av nybyggnationen.
 • Kommunstyrelsen har rätt att uppta nya lån med högst 120 miljoner
  kronor för genomförande av nybyggnation och rivning av
  skolfastigheter.
 • Kostnader för rivning av befintliga skolbyggnader, med bedömt 15
  miljoner kronor, belastar resultatet det år rivningar är genomförda.
 • Nedskrivningar med maximalt 7,5 miljoner kronor (punkt 2) belastar
  resultatet det år rivningen är slutförd.
 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning
  av fastigheten Västanede 3:192, Kvarnvägen 7, i Kälarne.
 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning
  av gamla högstadiet i Bräcke.
 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning
  av Norrlandsgatan 21 i Bräcke.
 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning
  av Röda skolan i Kälarne.
 • Nedskrivningar med maximalt 7,3 miljoner kronor (punkt 6-12) belastar
  resultatet det år rivningen är slutförd.
 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av
  Haren 3, Hantverksgatan 21 i Bräcke.
 • Kommunstyrelsen får i uppdrag att senast 2024-08-31 påbörja rivning av
  simhallen/lilla sporthallen i Bräcke
ordförandeklubba
Sidan publicerad 2023-03-01 av Stina Hylén