Bräcke kommun berättigad till pengar från "kommunakuten" (2021-12-08)

Publicerad 8 december 2021

Bräcke kommun är en av 25 kommuner i landet som uppfyller kriterierna för att kunna söka pengar från den nytillsatta kommundelegationen, vars syfte är att hjälpa kommuner med svag ekonomi att anpassa sina verksamheter efter lokala förutsättningar.

Statsbidraget ska gå till att finansiera omställningsåtgärder i syfte att få en ekonomi i balans. Omställningsåtgärder kan exempelvis handla om införande av system som effektiviserar verksamheter eller sådant som att riva lokaler som inte behövs längre, om det innebär kostnadsminskningar.

Förutom de 25 kommuner där Bräcke ingår har även 13 regioner rätt att söka bidraget. Dessa kommuner och regioner är behöriga att söka eftersom de vid utgången av 2020 hade negativ soliditet inklusive förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som tjänats in före 1998.

Potten som kommunerna och regionerna söker ur består av totalt 1 miljard. Bidraget kan sökas under jan-mars 2022 och i ansökan ska kommunen/regionen ange vilka omställningsåtgärder de planerar påbörja samma år. Delegationen fördelar sedan pengarna utifrån vilka kommuner och regioner de bedömer har störst behov av att vidta sina åtgärder. Andra aspekter som beaktas är exempelvis om kommunen/regionen har en skattesats som överstiger den genomsnittliga i riket samt dess demografi och befolkningsprognoser.

Jörgen Persson (S), kommunalråd i Bräcke kommun, säger att kommunen planerar att söka statsbidraget.

– Nu behöver vi politiker titta på och ta ställning till vilka åtgärder som känns rimliga för oss att vidta om vi kan få ekonomisk hjälp att genomföra dem. Det är för tidigt att säga något konkret än så länge.

Han är en av dem som påpekat att kriterierna för statsbidrag till ekonomiskt svaga kommuner borde ses över. Även om sammanhanget är tråkigt tycker han att det är positivt att kommundelegationen nu bildats och att de uppmärksammar Bräcke som en av kommunerna som behöver hjälp.

– Grundproblemet är att befolkningen, och skatteunderlaget, i Bräcke kommun minskar, och att storleken på våra verksamheter inte har hunnit anpassa sig till det. Det är bra att man på riksnivå ser att detta inte kan göras i en handvändning och att vi små kommuner behöver stöttning i det stora arbetet, säger Jörgen Persson.

Mer info om statsbidraget finns på kammarkollegiet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Diskussioner har påbörjats

Kommunpolitikerna har fått ett diskussionsunderlag av verksamheterna kring vad som kan vara aktuellt att ha med i ansökan till kommundelegationen. Läs om det i nyheten Diskussioner på gång kring omställningsåtgärder.

Sidan publicerad 2023-03-01 av Stina Hylén