Bräcke kommun beviljas pengar från kommundelegationen (2022-09-28)

Publicerad 28 september 2022

Bräcke kommun kan få 100 miljoner i statligt bidrag för att bland annat delfinansiera ny skola i Gällö. Framöver väntar planering och beslut om åtgärderna ska genomföras.

Bräcke kommun valdes ut som en av kommunerna i Sverige som hade möjlighet att söka pengar från statliga kommundelegationen för åtgärder som syftar till en ekonomi i baIans - det vill säga åtgärder som på sikt sänker kommunens kostnader.

I våras skickade kommunen iväg sin ansökan med åtgärder som behöver genomföras och har nu fått besked av Kammarkollegiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att det finns möjlighet att få 100 miljoner i delfinansiering för några av dessa.

Detta kan kommunen få hjälp med att finansiera:

  • Byggnation av ny F-9 skola inklusive fritidshem i Gällö. Bräcke kommun har i sin ansökan beräknat att detta kommer kosta 157 500 000 kr och kommundelegationen kan bevilja en finansiering med 50 procent, det vill säga 78 750 000. Angiven besparing om/när en ny skola är på plats beräknas till 3 900 000 kr per år till följd av energieffektiviseringar och bättre nyttjade av personalresurser.
  • Rivning av fastigheter och tomma verksamhetslokaler i Bräcke och Kälarne, vilket skulle ge omedelbara besparingar eftersom driftskostnaderna försvinner.
  • Energieffektiviseringsåtgärder gällande exempelvis simbassängen i Gällö. Även här, liksom gällande skolan, måste kommunen själv delfinansiera åtgärderna.

Villkoret för att få nyttja det statliga bidraget är att åtgärderna ska vara genomförda senast den 31 december 2024.

Richard Nilsson

Richard Nilsson (S)

– Nu behöver vi titta på vad som faktiskt är möjligt att genomföra inom den här tidsramen, säger Richard Nilsson, som poängterar att det inte är en självklarhet att åtgärderna som beviljats finansiering eller delfinansiering kommer genomföras. Kommundelegationens beslut innebär bara att möjligheten finns.

– Om vi ska bygga en ny skola i Gällö behöver vi även låna mycket pengar så det är en väldigt stor sak att ta ställning till, säger han.

Framöver kommer kommunens politiker och tjänstepersoner att arbeta vidare med hur det statliga bidraget ska hanteras och ett beslut behöver även tas av kommunfullmäktige. Detta tas sannolikt upp på kommunfullmäktige i december.

Bakgrund

I slutet av förra året tillkännagavs att Bräcke kommun är en av 25 kommuner och 13 regioner i landet som uppfyller kriterierna för att kunna söka pengar från den nytillsatta kommundelegationen, även kallad "kommunakuten", vars syfte är att hjälpa kommuner med svag ekonomi att anpassa sina verksamheter efter lokala förutsättningar.

Statsbidraget ska gå till att finansiera omställningsåtgärder i syfte att få en ekonomi i balans. Omställningsåtgärder kan exempelvis handla om införande av system som effektiviserar verksamheter eller sådant som att riva lokaler som inte behövs längre, om det innebär kostnadsminskningar.

I mars 2022 skickade Bräcke kommun in en ansökan om bidrag för åtgärder till en kostnad av 342 871 200 kr. I augusti 2022 kompletterades ansökan med alternativa förslag till åtgärder. Den 21 september 2022 fattade kommundelegationen beslut om att bevilja Bräcke kommun 100 267 200 kr i bidrag.

Läs mer:

miniräknare
Sidan publicerad 2023-03-01 av Stina Hylén