Diskussioner på gång kring omställningsåtgärder (2021-12-03)

Publicerad 3 december 2021

Nu har kommunpolitikerna fått ett diskussionsunderlag av verksamheterna kring vad som kan vara aktuellt att ha med i ansökan till "kommunakuten".

Bräcke kommun är en av 25 kommuner i landet som har möjlighet att ansöka om pengar ur den så kallade "kommunakuten", som är ett statsbidrag avsett att finansiera omställningsåtgärder i syfte att få en ekonomi i balans.

Nu har politikerna i ekonomiutskottet fått ett arbetsmaterial för diskussion som ska tas upp i de olika partierna och sedan diskuteras mer ingående på ett extrainsatt ekonomiutskott den 16 december. Ambitionen är att besluta om förslag till omställningsåtgärder på ett kommunstyrelsemöte i början av nästa år. Ansökan ska skickas in under perioden januari till mars.

Möjliga omställningsåtgärder

Följande punkter ingår i nuläget i diskussionen:

  • Se över lokaler för skola och barnomsorg
  • Riva bostäder
  • Riva lokaler
  • Digitalisera teknik- och infrastukturavdelningen
  • Projektera nytt SÄBO
  • Bygga ny/renovera simbassäng

Läs mer

I nyheten Bräcke kommun berättigad till pengar från "kommunakuten" får du mer information om statsbidraget och varför Bräcke kommun kan söka det.

Sidan publicerad 2023-03-01 av Stina Hylén