Resultatet av granskning av underskrifter för inlämnat folkinitiativ (2024- 05-14)

Publicerad 2024-05-14

Folkinitiativet som lämnades in till Bräcke kommun den 19 mars 2024 har nu granskats och kontrollerats. Folkinitiativet vill ha en folkomröstning om rivningen av Hantverksgatan 21. Granskningen visar att antalet korrekta underskrifter inte når upp till 10 % av de röstberättigade i kommunen.

Kommunallagen berättar vad som gäller för att en folkomröstning ska kunna genomföras. Den säger att initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan, innehålla egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om adress. Endast underskrifter som är gjorda på inlämningsdatum och 6 månader bakåt ska godkänns. Den som skriver under ska dessutom vara kommunmedlem och röstberättigad.

Granskning och bedömning

Granskningen av namnunderskrifterna har gjort i tre steg:

  1. Kontroll av vilka namnunderskrifter som innehåller datum för underskrift, namnteckning, namnförtydligande, adress, personnummer, att personen fyllt 18 år senast vid inlämnandet den 19 mars 2024.
  2. Kontroll av dubbletter, om samma person skrivit under fler än en gång räknas en av personens namnunderskrifter.
  3. Kontroll av folkbokföringsadress, personen måste vara folkbokförd i Bräcke kommun vid inlämnandet den 19 mars 2024.

Namnunderskrifterna ska innehålla egenhändigt undertecknad namnunderskrift, därmed godkänns inte bilder på namnunderskrifter. Det ska även för varje namnunderskrift framgå vad folkinitiativet handlar om. Personnummer innebär födelsedatum inklusive de 4 sista siffrorna. När det gäller adressuppgift har Bräcke kommun, enligt praxis från andra kommuner, godkänt följande:

  • Adress med gatuadress, gatunummer, postnummer och/eller postort.
  • Adress med gatuadress och nummer utan postort/postnummer.
  • Adress med gatuadress utan nummer med postort/postnummer.

Folkinitiativet når inte upp till 10 % av de röstberättigade

Antalet godkända namnunderskrifter ska enligt lag vara minst 10 % av de röstberättigade i kommunen. Den 19 mars inlämnades 608 namnunderskrifter. Efter granskning av samtliga namnunderskrifter har 159 godkänts. 449 namnunderskrifter är underkända och de flesta underkänns på grund av saknat eller ofullständigt personnummer. För att ärendet om folkomröstning ska kunna väckas i fullmäktige behövs 10 procent av de röstberättigade i kommunen, vilket är 494. Utifrån lagens kriterier och med antal röstberättigade i Bräcke kommun räcker inte 159 namnunderskrifter för att få igenom en folkomröstning i den aktuella frågan.

Den 3 maj 2024 lämnades det in fler namnunderskrifter, totalt 137. Dessa underskrifter har inte granskats. Även om alla dessa underskrifter skulle vara godkända uppgår inte det totala antalet namnunderskrifter till 494, vilket är 10 % av antalet röstberättigande i Bräcke kommun.

– Trots en välvillig granskning så innehåller inte namninsamlingen tillräckligt många godkända underskrifter, enligt de formkrav som lagen har. Därmed blir inte det här automatiskt en fråga för kommunfullmäktige att ta ställning till. Kommunstyrelsen kan ändå välja att lyfta upp ärendet om en folkomröstning till fullmäktige, säger kommunfullmäktiges ordförande Yngve Hamberg.

Fortsatt process

Kommunstyrelsen kommer att behandla ärendet på sitt sammanträde den 22 maj. Därefter ska kommunfullmäktige fatta slutgiltigt beslut om granskningen. Du kan ta del av dokumentationen av granskningen via Meetings+ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där möteshandlingarna läggs upp.

blå pratbubbla med texten resultat av granskningen av underskrifter för inlämnat folkinitiativ
Sidan publicerad 2024-05-16 av Linnea Ingelsson