Dela sidan på sociala medier

BRÅ/Folkhälsoråd

Detta råd samlas kring brottsförebyggande- samt folkhälsofrågor i Bräcke kommun. De arbetar med att få ett samlat grepp om det förebyggande och främjande arbetet för alla invånare i kommunen, främst inriktat mot barn, unga och äldre. Rådets huvudsakliga uppgift är att utgå från "allas ansvar". Här sitter representanter från olika sektorer i samhället, såsom politiker, kommunala tjänstemän, polis, näringsliv, primärvård,
studieförbund, idéella organisationer samt Svenska kyrkan.

BRÅ/Folkhälsorådet

BRÅ/Folkhälsorådet ger uppdrag till arbetsgrupper som arbetar med det lokala brottsförebyggande- och folkhälsoarbetet. Resultatet redovisas sedan tillbaka till rådet som beslutar om fortsatta åtgärder/insatser.


Sidan publicerad 2020-09-16 av Åsa Bjöörn