Dela sidan på sociala medier

Naturvistelse för hälsan

Skog och texten naturvistelse för hälsan

Naturvistelse för hälsan är ett länsgemensamt projekt mellan Bräcke kommun, Folkhälsoenheten Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrel­sen i Jämtlands län och fem av länets kommuner för att få fler läns­bor i rörelse ute i naturen. Projektet har utmynnat i ett antal promenadstråk som har inventerats, svårighetsgraderats och som nu också finns presenterat på visuella informationsblad.

Det har länge varit känt att rörelse i naturen främjar vår hälsa och med detta arbete hoppas vi att fler hittar ut i vår natur. Att steget ut ska bli lättare att ta.

I Bräcke finns tre slingor presenterade:

  1. Bräcke strand
  2. Sösjöberget
  3. Sjölyckan

På bladen finns information om bland annat svårighetsgrad, hur länge det tar att gå, hur terrängen ser ut, vad som finns att se och upptäcka samt hur man tar sig dit. På bladet finns även en karta på leden/stigen/vägen och som också visar var man kan vila. Du hittar informationsbladen i nedladdningsbart format nedan.

Sidan publicerad 2023-05-31 av Linnea Ingelsson