Dela sidan på sociala medier

Välfärdsredovisning

Vart fjärde år görs en Välfärdsredovisning där medborgarnas hälsa och välfärd beskrivs utifrån ett antal faktorer som har stor betydelse för hälsan. Dessa faktorer beskrivs i sin tur utifrån ett antal indikatorer som utgår från de 11 nationella målområdena för folkhälsa.

Välfärdsredovisningen kan användas som ett underlag för politiker och tjänstemän inför prioriteringar och val av insatser.


Sidan publicerad 2020-09-16 av Åsa Bjöörn