Dela sidan på sociala medier

Välfärdsredovisning

Vart fjärde år görs en Välfärdsredovisning där medborgarnas hälsa och välfärd beskrivs utifrån ett antal faktorer som har stor betydelse för hälsan. Dessa faktorer beskrivs i sin tur utifrån ett antal indikatorer som utgår från de 8 nationella målområdena för folkhälsa.

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, konsekvenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Välfärdsredovisningen kan användas som ett underlag för politiker och tjänstemän inför prioriteringar och val av insatser. Du kan läsa den senaste välfärdsredovisningen som pdf:

Välfärdsredovisning 2020 Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Nästa välfärdsredovisningen år 2024. (sammaställs år 2025)


Hälsans bestämningsfaktorer
Sidan publicerad 2024-01-24 av Åsa Bjöörn