Dela sidan på sociala medier

Bräcke och Ånge

bygg- och miljönämnd

Från 1 januari 2018 har Bräcke kommun och Ånge kommun gemensam nämnd och förvaltning för bygg- och miljöfrågor. Bräcke är värdkommun, men förvaltningen är lokaliserad till båda kommunerna.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens, trafiklagens och bostadsanpassningslagens områden.

Nämnden ansvarar också för energirådgivning till kommunmedborgare och företag samt för myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet för livsmedel och miljö- och hälsoskydd. Även tillsyn enligt alkohol- och tobakslagstiftningen har tillförts nämndens arbetsuppgifter.

Nämnden har e-postadress bygg-miljonamnden@bracke.se och postadress Bräcke kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke. Telefon växel 0693-161 00. 

Vi har lokalkontor i Ånge, Torggatan 10 (kommunhuset), och i Bräcke, Furugränd.

Nästa sammanträde:
Fredagen den 23 augusti kl 09.00, Viskan

Nämndens möten är inte offentliga, men protokoll och ärendelista publiceras här när den är klar.

 


Sammanträdesplan 2024

Mötena äger rum på fredagar, växelvis i Ånge och i Bräcke. Protokollen justeras vanligtvis inom en vecka och besluten expedieras därefter till de berörda.

9 februari
22 mars
3 maj
14 juni
23 augusti
20 september
1 november
13 december

Sidan publicerad 2024-06-19 av Yngve Hamberg