Dela sidan på sociala medier

Bräcke och Ånge

bygg- och miljönämnd

Från 1 januari 2018 har Bräcke kommun och Ånge kommun gemensam nämnd och förvaltning för bygg- och miljöfrågor. Bräcke är värdkommun, men förvaltningen är lokaliserad till båda kommunerna.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens, trafiklagens och bostadsanpassningslagens områden.

Nämnden ansvarar också för energirådgivning till kommunmedborgare och företag samt för myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet för livsmedel och miljö- och hälsoskydd.

Nämnden har e-postadress bygg-miljonamnden@bracke.se och postadress Bräcke kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke. Telefon växel 0693-161 00. 

Vi har lokalkontor i Ånge, Torggatan 10 (kommunhuset), och i Bräcke, Furugränd.

Nästa möte: Måndagen den 8 november 2021 kl 09.00, Bräcke

Nämndens möten är inte offentliga, men protokoll och ärendelista publiceras här.

Ärendelista:

1 Mötets öppnande, val av justerare
2 Upprop
3 Fastställande av dagordningen
4 Påminnelse om jäv/intressekonflikt
5 Information
- Verksamhetsinformation
6 Bygglov förråd, Bräcke 6:22, Bräcke kommun
7 Förhandsbesked enbostadshus Fränsta, Ånge kommun
8 Detaljplan Stavre 1:92 och 1:93, Bräcke kommun
9 Samråd fastighetsbildning Ånge 97:5 och 97:6, Ånge kommun
10 Yttrande, revisionsrapport om personalförsörjning
11 Kommunplan 2022-2024
12 Beslutsattestanter 2022
13 Internkontrollplan 2022
14 Sammanträdesplan 2022
15 Anmälan av delegationsbeslut
16 Meddelanden
17 Övriga frågor
18 Mötets avslutande

Protokoll


2021

2021-02-12 Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
2021-03-26 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
2021-05-07 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
2021-06-18 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
2021-08-27 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
2021-09-24 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
2021-11-08 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

2020

2020-03-13 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
2020-05-07 § 15 Pdf, 942.2 kB, öppnas i nytt fönster.
2020-05-07 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
2020-06-12 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
2020-09-04 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
2020-10-02 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
2020-11-13 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
2020-12-11 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2019

2019-01-25 Pdf, 978.5 kB, öppnas i nytt fönster.
2019-03-01 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
2019-05-03 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
2019-06-14 Pdf, 757.3 kB, öppnas i nytt fönster.
2019-09-13 Pdf, 925.7 kB, öppnas i nytt fönster.
2019-10-04 Pdf, 745.9 kB, öppnas i nytt fönster.
2019-10-11 Pdf, 784.5 kB, öppnas i nytt fönster.
2019-11-15 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
2019-12-16 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2018

2018-01-26 Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster.
2018-03-02 Pdf, 224.8 kB, öppnas i nytt fönster.
2018-05-04 Pdf, 254.5 kB, öppnas i nytt fönster.
2018-06-15 Pdf, 477.8 kB, öppnas i nytt fönster.
2018-09-28 Pdf, 211.2 kB, öppnas i nytt fönster.
2018-11-02 Pdf, 212.6 kB, öppnas i nytt fönster.
2018-12-07 Pdf, 381.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Möten 2021

Sammanträdena hålls normalt under dagtid, växelvis i Ånge och Bräcke. Med anledning av coronapandemin hålls mötena tillsvidare på distans via länk.

12 februari

26 mars

7 maj

18 juni

27 augusti

24 september

 8 november

3 december 

Sidan publicerad 2021-11-08 av Yngve Hamberg