Dela sidan på sociala medier

Bräcke och Ånge

bygg- och miljönämnd

Från 1 januari 2018 har Bräcke kommun och Ånge kommun gemensam nämnd och förvaltning för bygg- och miljöfrågor. Bräcke är värdkommun, men förvaltningen är lokaliserad till båda kommunerna.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens, trafiklagens och bostadsanpassningslagens områden.

Nämnden ansvarar också för energirådgivning till kommunmedborgare och företag samt för myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet för livsmedel och miljö- och hälsoskydd.

Nämnden har e-postadress bygg-miljonamnden(snabel-a)bracke.se och postadress Bräcke kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke. Telefon växel 0693-161 00. 

Vi har lokalkontor i Ånge, Torggatan 10 (kommunhuset), och i Bräcke, Hantverksgatan 25 (förvaltningshuset).

Fredagen den 24 januari 2019

Kommunhuset i Ånge kl 09.00

Nämndens möten är inte offentliga, men protokoll och ärendelista publiceras här.

ÄRENDELISTA

1. Val av justerare och upprop
2. Godkännande av föredragningslistan
3. Påminnelse om jäv/intressekonflikt
4. Information   
5.
11. Anmälan av delegationsbeslut
12. Meddelanden
13. Övriga frågor


 Möten 2020

Sammanträdena hålls under dagtid, växelvis i Ånge och Bräcke.

24 januari

13 mars

7 maj

12 juni

4 september

2 oktober

 13 november


 11 december 

Sidan publicerad 2020-01-10 av Yngve Hamberg