Dela sidan på sociala medier

Bräcke och Ånge

bygg- och miljönämnd

Från 1 januari 2018 har Bräcke kommun och Ånge kommun gemensam nämnd och förvaltning för bygg- och miljöfrågor. Bräcke är värdkommun, men förvaltningen är lokaliserad till båda kommunerna.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens, trafiklagens och bostadsanpassningslagens områden.

Nämnden ansvarar också för energirådgivning till kommunmedborgare och företag samt för myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet för livsmedel och miljö- och hälsoskydd.

Nämnden har e-postadress bygg-miljonamnden@bracke.se och postadress Bräcke kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke. Telefon växel 0693-161 00. 

Vi har lokalkontor i Ånge, Torggatan 10 (kommunhuset), och i Bräcke, Furugränd.

Fredagen den 12 februari 2021

  kl 09.00

Nämndens möten är inte offentliga, men protokoll och ärendelista publiceras här.

ÄRENDELISTA

1. Mötets öppnande
2. Val av justerare
3. Upprop
4. Fastställande av dagordningen
5. Påminnelse om jäv/intressekonflikt
6. Information:
     - 
13. Anmälan av delegationsbeslut
14. Meddelanden
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande


Möten 2021

Sammanträdena hålls normalt under dagtid, växelvis i Ånge och Bräcke. Med anledning av coronapandemin hålls mötena tillsvidare på distans via länk.

12 februari

26 mars

7 maj

18 juni

27 augusti

24 september

 8 november

3 december 

Sidan publicerad 2021-01-08 av Yngve Hamberg