Dela sidan på sociala medier

Bräcke och Ånge

bygg- och miljönämnd

Från 1 januari 2018 har Bräcke kommun och Ånge kommun gemensam nämnd och förvaltning för bygg- och miljöfrågor. Bräcke är värdkommun, men förvaltningen är lokaliserad till båda kommunerna.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens, trafiklagens och bostadsanpassningslagens områden.

Nämnden ansvarar också för energirådgivning till kommunmedborgare och företag samt för myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet för livsmedel och miljö- och hälsoskydd.

Nämnden har e-postadress bygg-miljonamnden@bracke.se och postadress Bräcke kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke. Telefon växel 0693-161 00. 

Vi har lokalkontor i Ånge, Torggatan 10 (kommunhuset), och i Bräcke, Furugränd.

Nästa sammanträde:
Fredagen den 25 augusti kl 09.00, Bräcke

Nämndens möten är inte offentliga, men protokoll och ärendelista publiceras här.

Ärendelista:

1 Val av justerare, upprop och fastställande av dagordningen
2 Påminnelse om jäv/intressekonflikt
3 Information:
- Verksamhet
- Ekonomi
- Personal
4 Serveringstillstånd Restaurang Flataklocken, Ånge kommun
5 Serveringstillstånd Ljungaverk Krogen, Ånge kommun
6 Serveringstillstånd Ånäset Camping och Restaurang, Bräcke kommun
7 Bygglov fritidshus, Rind, Bräcke kommun
8 Förhandsbesked fritidshus, Övsjö, Bräcke kommun
9 Förhandsbesked enbostadshus, Munkbyn, Ånge kommun
10 Anmälan av delegationsbeslut
11 Meddelanden
12 Övriga frågor


Sammanträdesplan 2023

Mötena äger rum på fredagar, växelvis i Ånge och i Bräcke. Protokollen justeras vanligtvis inom en vecka och besluten expedieras därefter till de berörda.

10 februari
17 mars
5 maj
16 juni
25 augusti
22 september
3 november
15 december

Protokoll


2023
2023-09-22 Pdf, 561.4 kB, öppnas i nytt fönster.
2023-08-25 Pdf, 668.8 kB, öppnas i nytt fönster.
2023-06-16 Pdf, 780.4 kB, öppnas i nytt fönster.
2023-05-05 Pdf, 746 kB, öppnas i nytt fönster.
2023-03-17 Pdf, 604.9 kB, öppnas i nytt fönster.
2023-02-10 Pdf, 601.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2022
2022-12-02 Pdf, 504 kB, öppnas i nytt fönster.
2022-11-07 Pdf, 549.3 kB, öppnas i nytt fönster.
2022-09-23 Pdf, 540.6 kB, öppnas i nytt fönster.
2022-08-26 Pdf, 885.4 kB, öppnas i nytt fönster.
2022-06-17 Pdf, 679.1 kB, öppnas i nytt fönster.
2022-05-06 Pdf, 685.9 kB, öppnas i nytt fönster.
2022-03-14 Pdf, 810.5 kB, öppnas i nytt fönster.
2022-02-11 Pdf, 717.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2021
2021-02-12 Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
2021-03-26 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
2021-05-07 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
2021-06-18 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
2021-08-27 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
2021-09-24 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.
2021-11-08 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
2021-12-03 Pdf, 556.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2020
2020-03-13 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
2020-05-07 § 15 Pdf, 942.2 kB, öppnas i nytt fönster.
2020-05-07 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
2020-06-12 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
2020-09-04 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
2020-10-02 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
2020-11-13 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
2020-12-11 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2019
2019-01-25 Pdf, 978.5 kB, öppnas i nytt fönster.
2019-03-01 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
2019-05-03 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
2019-06-14 Pdf, 757.3 kB, öppnas i nytt fönster.
2019-09-13 Pdf, 925.7 kB, öppnas i nytt fönster.
2019-10-04 Pdf, 745.9 kB, öppnas i nytt fönster.
2019-10-11 Pdf, 784.5 kB, öppnas i nytt fönster.
2019-11-15 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
2019-12-16 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2018
2018-01-26 Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster.
2018-03-02 Pdf, 224.8 kB, öppnas i nytt fönster.
2018-05-04 Pdf, 254.5 kB, öppnas i nytt fönster.
2018-06-15 Pdf, 477.8 kB, öppnas i nytt fönster.
2018-09-28 Pdf, 211.2 kB, öppnas i nytt fönster.
2018-11-02 Pdf, 212.6 kB, öppnas i nytt fönster.
2018-12-07 Pdf, 381.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2023-09-26 av Yngve Hamberg