Dela sidan på sociala medier

Bräcke och Ånge

bygg- och miljönämnd

Från 1 januari 2018 har Bräcke kommun och Ånge kommun gemensam nämnd och förvaltning för bygg- och miljöfrågor. Bräcke är värdkommun, men förvaltningen är lokaliserad till båda kommunerna.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens, trafiklagens och bostadsanpassningslagens områden.

Nämnden ansvarar också för energirådgivning till kommunmedborgare och företag samt för myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet för livsmedel och miljö- och hälsoskydd.

Nämnden har e-postadress bygg-miljonamnden@bracke.se och postadress Bräcke kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke. Telefon växel 0693-161 00. 

Vi har lokalkontor i Ånge, Torggatan 10 (kommunhuset), och i Bräcke, Hantverksgatan 25 (förvaltningshuset).

Fredagen den 12 juni 2020

 i Bräcke, förvaltningshuset kl 09.00

Nämndens möten är inte offentliga, men protokoll och ärendelista publiceras här.

ÄRENDELISTA

1. Val av justerare och upprop
2. Godkännande av föredragningslistan
3. Påminnelse om jäv/intressekonflikt
4. Information   
5. Ändring av detaljplan Mallberget 1:7, Ånge kommun
6. Ändring av detaljplan Haverö Prästbord, Ånge kommun
7. Bygglov lagerbyggnad Kölsillre 3:77, Ånge kommun
8. Bygglov enbostadshus/fritidshus Gubbyn, Ånge kommun
9. Bygglov växthus Ö, Ånge kommun
10. Förhandsbesked enbostadshus Snöberg, Ånge kommun
11. Förhandsbesked enbostadshus Snöberg, Ånge kommun
12. Förhandsbesked fritidshus Mellanleringen, Ånge kommun
13. Yttrande, överklagande bygglov skylt Vissland 4:27
14. Tillfällig delegationsordning gällande smittskydd
13. Anmälan av delegationsbeslut
14. Meddelanden
15. Övriga frågor

Mötesdatum 2020

 Möten 2020

Sammanträdena hålls under dagtid, växelvis i Ånge och Bräcke.

24 januari

13 mars

7 maj

12 juni

4 september

2 oktober

 13 november


 11 december 

Sidan publicerad 2020-06-25 av Marit Råbock