Dela sidan på sociala medier

Bräcke och Ånge

bygg- och miljönämnd

Från 1 januari 2018 har Bräcke kommun och Ånge kommun gemensam nämnd och förvaltning för bygg- och miljöfrågor. Bräcke är värdkommun, men förvaltningen är lokaliserad till båda kommunerna.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsuppgifter inom plan- och bygglagens, trafiklagens och bostadsanpassningslagens områden.

Nämnden ansvarar också för energirådgivning till kommunmedborgare och företag samt för myndighetsuppgifter inom verksamhetsområdet för livsmedel och miljö- och hälsoskydd.

Nämnden har e-postadress bygg-miljonamnden@bracke.se och postadress Bräcke kommun, Bygg- och miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke. Telefon växel 0693-161 00. 

Vi har lokalkontor i Ånge, Torggatan 10 (kommunhuset), och i Bräcke, Furugränd.

Nästa möte: Fredagen den 27 augusti 2021

  kl 09.00

Nämndens möten är inte offentliga, men protokoll och ärendelista publiceras här.

Ärendelista


Möten 2021

Sammanträdena hålls normalt under dagtid, växelvis i Ånge och Bräcke. Med anledning av coronapandemin hålls mötena tillsvidare på distans via länk.

12 februari

26 mars

7 maj

18 juni

27 augusti

24 september

 8 november

3 december 

Sidan publicerad 2021-06-23 av Yngve Hamberg