Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar alla  principbeslut. Kommunfullmäktige utser även ledamöter till kommunstyrelsen, kommunens nämnder och arbetsgrupper.

Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Kommunfullmäktige består av 27 ledamöter.

Kommunfullmäktige har två beredningar, valberedningen, som tar fram förslag på ledamöter till nämnder och styrelse efter varje val till kommunfullmäktige samt demokratiberedningen.

Mandatfördelning 2022-10-15 - 2026-10-14

Mandatfördelningen 2022-10-15 - 2026-10-14

Socialdemokraterna

10

Centerpartiet

6

Moderaterna

4

Sverigedemokraterna

4

Jämtlands Väl Bräcke

2

Vänsterpartiet

1

Antal mandat

27

alla ledamöter i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Bräcke mandatperioden 2022-2026

Sammanträden 2024

Kommunfullmäktige sammanträder minst 5 gånger per år, varav fyra gånger dagtid. I samband med sammanträdena ska kommunfullmäktige besöka företag samt anordna mötestorg för kommunens medborgare. Mötesdatumen står på sidan Sammanträdesdagar 2024. Öppnas i nytt fönster.

Titta på kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds och det går att titta på sammanträden i efterhand. Webbsändningarna hittar du på sidan Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden. Öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänhetens frågor och synpunkter tas välkommet emot på mötestorget innan sammanträdets början.  

Välkommen att besöka oss!

Sidan publicerad 2024-05-02 av Marit Råbock