Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar alla  principbeslut. Kommunfullmäktige utser även ledamöter till kommunstyrelsen, kommunens nämnder och arbetsgrupper.

Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter.

Kommunfullmäktige har en beredning, beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer.

Bild på alla kommunfullmäktiges ledamöter

Mandatfördelning 2018-10-15 - 2022-10-14

Mandatfördelningen 2018-10-15 - 2022-10-14

Centerpartiet

12

Socialdemokraterna

11

Moderaterna

3

Sverigedemokraterna

3

Vänsterpartiet

1

Jämtlands Väl Bräcke

1

Antal mandat

31

Sammanträden 2022

Kommunfullmäktige sammanträder minst 5 gånger per år, varav fyra gånger dagtid. I samband med sammanträdena ska kommunfullmäktige besöka företag samt anordna mötestorg för kommunens medborgare. Mötesdatumen står på sidan Sammanträdesdagar 2022. Öppnas i nytt fönster.

Titta på kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds och det går att titta på sammanträden i efterhand. Webbsändningarna hittar du på sidan Webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden. Öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänhetens frågor och synpunkter tas välkommet emot på mötestorget innan sammanträdets början.  

Välkommen att besöka oss!

Sidan publicerad 2022-03-07 av Malin Johansson