Dela sidan på sociala medier

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och fattar alla  principbeslut. Kommunfullmäktige utser även ledamöter till kommunstyrelsen, kommunens nämnder och arbetsgrupper.

Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Kommunfullmäktige består av 31 ledamöter.

Kommunfullmäktige har en beredning, beredningen för kommunfullmäktiges arbetsformer.

Bild på alla kommunfullmäktiges ledamöter

Mandatfördelning 2018-10-15 - 2022-10-14

Mandatfördelningen 2018-10-15 - 2022-10-14

Centerpartiet

12

Socialdemokraterna

11

Moderaterna

3

Sverigedemokraterna

3

Vänsterpartiet

1

Jämtlands Väl Bräcke

1

Antal mandat

31

Sammanträden 2021

Kommunfullmäktige sammanträder minst 5 gånger per år, varav fyra gånger dagtid. I samband med sammanträdena ska kommunfullmäktige besöka företag samt anordna mötestorg för kommunens medborgare. Mötesdatumen står i sammanträdesplanen för 2021.

Lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds direkt eller i anslutning till sammanträdet i Mittradion.

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänhetens frågor och synpunkter tas välkommet emot på mötestorget innan sammanträdets början.  

Välkommen att besöka oss!

Sidan publicerad 2021-06-29 av Malin Johansson