Dela sidan på sociala medier

Partistöd till Bräcke kommuns lokala partier

Enligt kommunallagen ska partistödet användas för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Stödet kan användas till att bedriva valrörelse, utbilda förtroendevalda, betala kostnader för lokaler etc.

Partistöd utbetalas till lokala partiorganisationer som har företrädare i kommunfullmäktige. Partistödet utbetalas årligen, efter godkänd redovisning av föregående partistöd, med början kalenderåret efter varje ny mandatperiod i kommunfullmäktige.

Den totala summan för partistödet i Bräcke kommun för 2020 är 374 000 kronor.

Kommunfullmäktige har, genom dokumentet "Regler om stöd till det politiska arbetet i Bräcke kommun" beslutat att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar hur partistödet har använts. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen och granskningsintyget ska vara inlämnade senast den 30 juni året efter att stödet lämnats.

Partistödet i Bräcke delas ut efter hur många mandat de respektive partierna har i kommunfullmäktige.

Parti

Mandat i kommunfullmäktige

Partistöd 2020

Centerpartiet

12

138 608 kronor

Socialdemokraterna

11

127 750 kronor

Moderaterna

3

38 808 kronor

Sverigedemokraterna

3

27 949 kronor

Vänsterpartiet

1

15 014 kronor

Jämtlands Väl Bräcke

1

15 014 kronor

 

För att se hur de olika partierna använde partistödet 2019, klicka på respektive parti nedan.

Centerpartiet (Länk till PDF)PDF
Socialdemokraterna (Länk till PDF)PDF
Moderaterna (Länk till PDF)PDF
Sverigedemokraterna (Länk till PDF)PDF
Vänsterpartiet (Länk till PDF)PDF
Jämtlands Väl Bräcke (Länk till PDF)PDF

 

Sidan publicerad 2021-02-25 av Malin Johansson