Dela sidan på sociala medier

Partistöd till Bräcke kommuns lokala partier

Enligt kommunallagen ska partistödet användas för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Stödet kan användas till att bedriva valrörelse, utbilda förtroendevalda, betala kostnader för lokaler etc.

Partistöd utbetalas till lokala partiorganisationer som har företrädare i kommunfullmäktige. Stödet betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige.

Den totala summan för partistödet i Bräcke kommun för 2018 är 428 000 kronor.

Kommunfullmäktige har, genom dokumentet "Regler för kommunalt partistöd i Bräcke kommun" beslutat att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar hur partistödet har använts.Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen och granskningsintyget ska vara inlämnade senast den 30 juni året efter att stödet lämnats. Om handlingar inte inkommer inom förskriven tid återkrävs det stöd som betalats ut i förskott för innevarande år.

Partistödet i Bräcke delas ut efter hur många mandat de respektive partierna har i kommunfullmäktige.

Parti

Mandat i kommunfullmäktige

Partistöd 2018

Socialdemokraterna

14

145 125 kronor

Centerpartiet

11

115 494 kronor

Moderaterna

4

46 356 kronor

Landsbygdens framtid i Bräcke

3

34 767 kronor

Sverigedemokraterna

3

34 767 kronor

Vänsterpartiet

2

24 890 kronor

Liberalerna

1

13 301 kronor

Miljöpartiet

1

13 301 kronor

 

För att se hur de olika partierna använde partistödet 2017, klicka på respektive parti nedan (publiceras inom kort). 
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Landsbygdens framtid i Bräcke
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Liberalerna
Miljöpartiet
 

Sidan publicerad 2019-04-15 av Malin Johansson