Dela sidan på sociala medier

Boenderåd

Boenderåd (även kallat brukarråd) är en samverkansform mellan förtroendevalda, brukare och verksamhet. Syftet är att brukare, anhöriga och gode män ska få medbestämmande och inflytande i frågor som berör vården och omsorgens innehåll, kvalitet och framtida planering.

Boenderåden träffas minst två gånger per år och sammankallande ordförande (representant från kommunstyrelsens vård- och socialutskott) planerar i samråd med verksamhetschefen dagordning för mötet. Kommunstyrelsens vård- och socialutskott ansvarar tillsammans med verksamhetschef för uppföljning av de frågor/ärenden som uppkommer vid boenderådens möten.

Boenderåden består av representanter för brukarna, från kommunstyrelsens vård- och socialutskott samt från pensionärs- och tillgänglighetsrådet.

I Bräcke finns fyra boenderåd, länk till egen sida med information om medverkande i rådet - Gimsätra, Tallgläntan, Nya Gellinergården samt för LSS- verksamheten.

Sidan publicerad 2023-06-14 av Marit Råbock