Dela sidan på sociala medier

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet inrättades från och med mandatperioden 2019- 2022, från att tidigare ha varit en arbetsgrupp i kommunen.

Ekonomiutskottet arbetar med frågor som rör kommunens ekonomi, exempelvis bearbetas prognoser och bokslut i utskottet innan ärendena går vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige för godkännande. Utskottet lämnar också den politiska viljeriktningen kring budgetarbete och kommunplanen som görs årligen samt generell, övergripande hantering av ekonomi- och finansfrågor.

Ekonomiutskottet består av fem ordinarie ledamöter samt fem ersättare.

Utskottet har sju sammanträden planerade för 2022. Öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2022-08-09 av Marit Råbock