Dela sidan på sociala medier

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet inrättades från och med mandatperioden 2019- 2022, från att tidigare ha varit en arbetsgrupp i kommunen.

Ekonomiutskottet arbetar med frågor som rör kommunens ekonomi, exempelvis bearbetas prognoser och bokslut i utskottet innan ärendena går vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige för godkännande. Utskottet lämnar också den politiska viljeriktningen kring budgetarbete och kommunplanen som görs årligen samt generell, övergripande hantering av ekonomi- och finansfrågor.

Ekonomiutskottet består av sju ordinarie ledamöter samt fem ersättare.

Utskottet har nio inplanerade sammanträden 2023. Fler kan tillkomma. Öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2023-01-19 av Yngve Hamberg