Dela sidan på sociala medier

Ekonomiutskottets ledamöter och ersättare

Ekonomiutskottet har sju ordinarie ledamöter samt fem ersättare valda för mandatperioden 2023-2026.

Ledamöter

Ordförande

Richard Nilsson

Richard Nilsson (S)
FJÄLLSTA
E-post: richard.nilsson@bracke.se

Vice ordförande

Förstora bilden

Bo-Göran Danielsson (C)
BRÄCKE
E-post: bo-goran.danielsson@bracke.se

Ledamöter

Helge Lindqvist

Susanne Pettersson-Graff (S)
PILGRIMSTAD
E-post: susanne.pettersson-graff@bracke.se

Förstora bilden

Mats Wilhelmsson (C)
HEMSJÖ
E-post: mats.wilhelmsson@bracke.se

Liza Lidvall

Veronica Eklund (M)
BRÄCKE
E-post: veronika.eklund@bracke.se

Kjell Eriksson

Leif Gustafsson (SD)
BRÄCKE
E-post: leif.gustafsson@bracke.se

Kjell Eriksson

Christer Olsson (JVB)
Bensjö, BRÄCKE
E-post: christer.olsson@bracke.se

Ersättare

Magnus Sundström

Hans Cederberg (S)
VÅLE
E-post: hans.cederberg@bracke.se

Magnus Sundström

Hans Svärd (C)
PILGRIMSTAD
E-post: hans.svard@bracke.se

Veronika Eklund

Johan Loock (M)
PILGRIMSTAD
E-post: johan.loock@bracke.se

Sidan publicerad 2024-01-30 av Yngve Hamberg