Dela sidan på sociala medier

Ekonomiutskottets ledamöter och ersättare

Ekonomiutskottet har fem ordinarie ledamöter samt fem ersättare valda för mandatperioden 2019- 2022.

Ledamöter

Ordförande

Kerstin Wallin

Richard Nilsson (S)
Tel 0693-162 13, 070-25 33 655
E-post: richard.nilsson@bracke.se

Vice ordförande

Veronika Eklund

Ingrid Kjelsson (C)
Arnljotsvägen 16, 843 41 Gällö
Tel 0693-207 40, 070-37 52 075
E-post: ingrid.kjelsson@bracke.se

Ledamöter

Veronika Eklund

Hans Svärd (C)
Bäckvägen 3, 843 97 Pilgrimstad
Tel 070-3571039
E-post: hans.svard@bracke.se

Veronika Eklund

Johan Loock (M)
Östersundsvägen 20, 843 97 Pilgrimstad
Tel 070-34 52 865
E-post: johan.loock@bracke.se

Liza Lidvall

Marina Mellgren (M)
E-post: marina.mellgren@bracke.se

Ersättare

Veronika Eklund

Barbro Norberg (S)
Kälen 188, 843 92 Bräcke
Tel 0693-162 12, 076-83 61 085
E-post: barbro.norberg@bracke.se

Magnus Sundström

Marina Fridberg (M)
E-post: marina.fridberg@bracke.se

Elsie-Marie Tåqvist
Fanbyn 442, 843 95 Gällö
Tel 0693-300 13, 073-043 97 37
E-post: elsie-marie.taqvist@bracke.se

Veronika Eklund

Anders Lundqvist (V)
Tel 070-23 80 122
E-post: anders.lundqvist@bracke.se

Liza Lidvall

Vakant

Sidan publicerad 2022-10-03 av Marit Råbock