Dela sidan på sociala medier

Näringslivsutskottet

Näringlivsutskottet inrättades den 1 januari 2007. Näringslivsutskottet, vilket brukar förkortas NLU, arbetar bland annat med frågor om näringslivs- och landsbygdsutvecklingsfrågor, övergripande utvecklingsfrågor, stipendier och utmärkelser, kultur- och fritidsfrågor samt projektmedel. Vid behov bereder även utskottet ärenden inom sitt verksamhetsområde till kommunstyrelsen.

Näringslivsutskottet har tre ordinarie ledamöter samt tre ersättare.

Utskottet har sex sammanträden planerade under 2022. Öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2022-08-09 av Marit Råbock