Dela sidan på sociala medier

Näringslivsutskottet

Näringlivsutskottet inrättades den 1 januari 2007. Näringslivsutskottet, vilket brukar förkortas NLU, arbetar bland annat med frågor om näringslivs- och landsbygdsutvecklingsfrågor, övergripande utvecklingsfrågor, stipendier och utmärkelser, kultur- och fritidsfrågor samt projektmedel. Vid behov bereder även utskottet ärenden inom sitt verksamhetsområde till kommunstyrelsen.

Från 2023 ingår näringslivsutskottet tillsammans med samhällsbyggnadsutskottet i samhälls- och näringslivsutskottet.

Sidan publicerad 2023-01-20 av Yngve Hamberg