Dela sidan på sociala medier

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet, eller SBU som det förkortas, inrättades från och med mandatperioden 2019- 2022, från att tidigare ha varit en arbetsgrupp i kommunen.

Samhällsbyggnadsutskottet handhar frågor som rör infrastruktur och allmänna kommunikationer, översiktlig planering samt användning av mark och vatten, skog, bostäder och renhållning- och återvinning.

Samhällsbyggnadsutskottet består av tre ordinarie ledamöter samt tre ersättare.

Utskottet har fem planerade sammanträden för 2021.

Sidan publicerad 2021-02-16 av Marit Råbock