Dela sidan på sociala medier

Samhälls- och näringslivsutskottets ledamöter och ersättare

Samhällsbyggnadsutskottet har fem ordinarie ledamöter och tre ersättare valda för mandatperioden 2023- 2026. Utskottet hanterar ärenden som bland annat berör näringsliv, fastighetsförsäljningar, trafik, fritid, kultur och samhällsutveckling.

Ledamöter

Ordförande

Richard Nilsson

Richard Nilsson (S)
FJÄLLSTA
E-post: richard.nilsson@bracke.se

Vice ordförande

Mats Wilhelmsson (C)
HEMSJÖ
E-post: mats.wilhelmsson@bracke.se

Ledamot

Helge Lindqvist

Lars Sträng (S)
PILGRIMSTAD
E-post: lars.strang@bracke.se

Kjell Eriksson

Ewa-Lena Sundström (SD)
PILGRIMSTAD
E-post: ewa-lena.sundstrom@bracke.se

Veronika Eklund

Veronica Eklund (M)
BRÄCKE
E-post: veronika.eklund@bracke.se

Ersättare

Helge Lindqvist

Susanne Köhler (S)
PILGRIMSTAD
E-post: susanne.kohler@bracke.se

Veronika Eklund

Karin Grönvik (C)
HUNGE
E-post: karin.gronvik@bracke.se

Veronika Eklund

Marina Fridberg (M)
HOSJÖ
E-post: marina.fridberg@bracke.se

Sidan publicerad 2023-01-20 av Yngve Hamberg