Dela sidan på sociala medier

Sociala utskottet

Sociala utskottet inrättades 1 januari 2007. Sociala utskottet, förkortat SU, arbetar bland annat med att ta beslut i individ- och familjeärenden, beslut kring särskilda boenden och hemtjänst, ärenden som rör integration och LSS- ärenden. Utskottet handhar även tillsyn av tobak, alkohol och vissa receptfria läkemedel, alkoholtillstånd och egna arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Sociala utskottet arbetar med ärenden som ibland är sekretessbelagda, framförallt ärenden som rör enskilda individer. Grunden till att ärendena är sekretessbelagda finns reglerat i främst offentlighets- och sekretesslagen (lag 2009:400), samt annan lagstiftning och speciallagstiftning.

Här finns en länk till offentligets- och sekretesslagen på riksdagens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sociala utskottet har tre ordinarie ledamöter samt tre ersättare.

Utskottet har elva planerade sammanträden för 2022. Öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2022-08-09 av Marit Råbock