Dela sidan på sociala medier

Utskottens sammanträdestider 2021

Här finns en lista med de datum då kommunstyrelsens utskott sammanträder. Utskotten kan också besluta att ha extrainsatta sammanträden då de anser det nödvändigt.

Näringslivsutskottet - sex sammanträden

Onsdag 10 februari

Onsdag 31 mars

Onsdag 19 maj

Onsdag 8 september

Onsdag 27 oktober

Onsdag 8 december

Samhällsbyggnadsutskottet - fem sammanträden

Tisdag 23 februari

Tisdag 13 april

Tisdag 8 juni

Tisdag 5 oktober

Tisdag 30 november

Ekonomiutskottet- sju sammanträden

Torsdag 28 januari

Torsdag 4 mars

Torsdag 1 april

Torsdag 6 maj

Torsdag 23 september

Torsdag 14 oktober

Torsdag 4 november

Vård- och omsorgsutskottet - sex sammanträden

Tisdag 16 februari

Tisdag 30 mars

Tisdag 11 maj

Tisdag 7 september

Tisdag 12 oktober

Tisdag 7 december

Skolutskottet- fem sammanträden

Måndag 8 februari

Måndag 15 mars

Måndag 10 maj

Måndag 6 september

Måndag 8 nomveber

Sociala utskottet - elva sammanträden

Torsdag 14 januari

Torsdag 18 februari

Torsdag 18 mars

Torsdag 22 april

Torsdag 27 maj

Torsdag 17 juni

Torsdag 26 augusti

Torsdag 23 september

Torsdag 21 oktober

Torsdag 18 november

Torsdag 9 december

Sidan publicerad 2021-03-15 av Marit Råbock