Dela sidan på sociala medier

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet inrättades från och med mandatperioden 2019- 2022, från att tidigare ha varit en arbetsgrupp i kommunen.

Utskottet handhar frågor kring boendeformer, boenderåd samt övergripande hantering av frågor gällande äldre och personer med funktionshinder.

Utskottet består av tre ordinarie ledamöter samt tre ersättare.

Utskottet har sex inplanerade sammanträden under 2022. Öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2022-08-09 av Marit Råbock