Dela sidan på sociala medier

Vård- och socialutskottet

Vård- och socialutskottet, förkortat VSU, arbetar bland annat med att ta beslut i individ- och familjeärenden, särskilda boenden och hemtjänst. Utskottet handhar även frågor som rör omsorg för barn, unga, vuxna och äldre, familjer och personer med psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning. Dessutom ansvarar utskottet för integration, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och budget- och skuldrådgivning.

Vård- och socialutskottet arbetar med ärenden som ibland är sekretessbelagda, framförallt ärenden som rör enskilda individer. Grunden till att ärendena är sekretessbelagda finns reglerat i offentlighets- och sekretesslagen (lag 2009:400) samt annan lagstiftning och speciallagstiftning.

Vård- och socialutskottet har fem ordinarie ledamöter samt tre ersättare.

Utskottet har elva planerade sammanträden för 2023, samtliga datum finns på sidan sammanträdesdagar.

Sidan publicerad 2024-05-22 av Malin Johansson