Dela sidan på sociala medier

Överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Bräcke kommun och Bergs kommun har sedan 1 januari 2015 en gemensam överförmyndarnämnd, vilken består av fem ledamöter.

Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Nämnden kontrollerar hur de sköter ekonomisk förvaltning och personlig omvårdnad.

Överförmyndarnämnden är skyldig att ta upp frågan om god man eller förvaltare när nämnden får reda på att någon behöver sådan hjälp. I de flesta fall är det sedan tingsrätten som beslutar om godmanskap eller förvaltare.

Bräcke kommun är värdkommun för nämnden och organiserar överförmyndarverksamheten. Här kan du läsa mer om överförmyndarkontorets arbete och om god man, förvaltare och förmyndare.

Sidan publicerad 2021-05-26 av Marit Råbock