Dela sidan på sociala medier

Överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Bräcke kommun och Bergs kommun har sedan 1 januari 2015 en gemensam överförmyndarnämnd, vilken består av fem ledamöter och lika många ersättare.

Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndare, gode män och förvaltare. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som av olika anledningar inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter, för att denne inte ska missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Överförmyndarnämnden är skyldig att ta upp frågan om god man eller förvaltare när nämnden får reda på att någon behöver sådan hjälp. I de flesta fall är det sedan tingsrätten som beslutar om godmanskap eller förvaltare.

Bräcke kommun är värdkommun för nämnden och organiserar överförmyndarverksamheten. Här kan du läsa mer om överförmyndarkontorets arbete och om god man, förvaltare och förmyndare.

Sidan publicerad 2022-08-04 av Marit Råbock