Dela sidan på sociala medier

Gemensam överförmyndarnämnd för Bräcke, Berg och Härjedalen

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Bräcke kommun och Bergs kommun har sedan 1 januari 2015 en gemensam överförmyndarnämnd.

Från och med den 1 januari 2023 ansluter Härjedalens kommun till den gemensamma överförmyndarnämnden i Bräcke och Berg. Den gemensamma överförmyndarnämnden för Bräcke Berg och Härjedalen består av tre ledamöter (en från varje kommun) samt lika många ersättare.

Härjedalens anslutande till den gemensamma nämnden innebär ingen förändring för huvudmän och ställföreträdare utan det är endast en organisatorisk förändring.

Bräcke kommun är värdkommun, nämnden ingår därmed i Bräcke kommuns nämndorganisation. Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndare, gode män och förvaltare. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som av olika anledningar inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter, för att denne inte ska missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Överförmyndarnämnden är skyldig att ta upp frågan om god man eller förvaltare när nämnden får reda på att någon behöver sådan hjälp. I de flesta fall är det sedan tingsrätten som beslutar om godmanskap eller förvaltare.

Här kan du läsa mer om överförmyndarkontorets arbete och om god man, förvaltare och förmyndare.

Sidan publicerad 2023-12-20 av Stina Hylén