Dela sidan på sociala medier

Medborgarförslag

Tycker du att något borde förändras i Bräcke kommun? Då kan du lämna ett medborgarförslag.

Alla som bor i Bräcke kommun får lämna medborgarförslag. Även barn, ungdomar och utländska medborgare som inte har kommunal rösträtt har rätt att lämna förslag. Däremot har föreningar, företag eller organisationer inte rätten att lämna medborgarförslag.

I medborgarförslaget lämnar du ett konkret förslag på något som du vill förändra i Bräcke. Förslaget ska handla om sådant som kommunen ansvarar för, till exempel skola, kultur- och fritidsverksamhet, äldre- och handikappomsorg, parker, idrottsanläggningar, gång- och cykelvägar med mera. Medborgarförslaget får inte handla om myndighetsutövning mot enskild (t.ex. beviljande av bygglov eller ekonomiskt bistånd) eller personärenden.

Blanketten Medborgarförslag hittar du på vår sida E-tjänster och blanketter Öppnas i nytt fönster. under fliken kommunkontoret.

Välkommen att lämna förslag!

Ditt medborgarförslag blir en allmän handling

Anonyma medborgarförslag kan inte hanteras utan du måste uppge namn och kontaktuppgifter. När förslaget kommer in till kommunen blir det en allmän handling som diarieföres i kommunens ärendehanteringssystem.

För att kommunen ska kunna publicera ditt medborgarförslag kräver dataskyddslagstiftningen att vi inhämtar ditt samtycke, eftersom dina kontaktuppgifter, i form av adress och telefonnummer, finns med i förslaget.

Vad händer med medborgarförslaget?

  1. Du får en bekräftelse på att vi tagit emot ditt medborgarförslag.
  2. Kommunfullmäktiges presidium skickar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för att beredas.
  3. Förslaget bereds av den avdelning som ansvarar för frågan.
  4. Förslaget besvaras slutligt av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Om det är kommunfullmäktige som slutligen ska besvara förslaget, bjuds du in till sammanträdet för att lyssna.
  5. Du får ett skriftligt svar på medborgarförslaget.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Handläggningstiden för medborgarförslag varierar beroende på hur komplicerat det är att utreda förslaget. Enligt kommunallagen bör beslut fattas inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes i kommunfullmäktige. Två gånger per år redovisar kommunfullmäktige vilka medborgarförslag som är obesvarade.

Sidan publicerad 2023-10-24 av Malin Johansson