Dela sidan på sociala medier

Revisionsplan och revisionsrapporter

Varje år tas en plan fram för revisionens arbete. Det är en sammanställning av de planerade granskningarna för året.

I planen ligger årligen återkommande ärenden som översyn av kommunens räkenskaper och bokslut samt en revisionsberättelse med förslag till fullmäktige om ansvarsfrihet. Revisionen gör dessutom ett antal fördjupade granskningar inom kommunens verksamheter. Dessa väljs ut med stöd av analys av väsentlighet och risk. Varje fördjupad granskning delges berörd verksamhet och redovisas i en skriftlig rapport. Revisionsrapporterna ska också besvaras av den berörda verksamheten.

Revisionsrapporter och kommunens svar på dem finns att läsa i pdf- format, ordnade efter det år rapporten inkom till kommunen.

Revisionsplan

Revisionsplan för 2023

Granskning av bokslut samt årsredovisning per 2022-12-31

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2023-08-31

Kompetensförsörjning

Ekonomistyrning

Granskning av arbetet med självförsörjning

Revisionsrapporter

Sidan publicerad 2024-01-10 av Marit Råbock