Dela sidan på sociala medier

Revisionsplan och revisionsrapporter

Varje år tas en plan fram för revisionens arbete. Det är en sammanställning av de planerade granskningarna för året.

I planen ligger årligen återkommande ärenden som översyn av kommunens räkenskaper och bokslut samt en revisionsberättelse med förslag till fullmäktige om ansvarsfrihet. Revisionen gör dessutom ett antal fördjupade granskningar inom kommunens verksamheter. Dessa väljs ut med stöd av analys av väsentlighet och risk. Varje fördjupad granskning delges berörd verksamhet och redovisas i en skriftlig rapport. Revisionsrapporterna ska också besvaras av den berörda verksamheten.

Revisionsplaner

Revisionsplan för 2021

Granskning av bokslut samt årsredovisning per 2020-12-31

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2021-08-31

Gränsdragning kring fastighetsrelaterade frågor

Insatser för barn och unga

Personalförsörjning bygg- och miljö (gemensam Ånge och Bräcke)

Revisionsplan för 2020

Granskning av bokslut samt årsredovisning per 2020-12-31

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2020-08-31

Granskning av budgetefterlevnad

Granskning av kommunens hantering av coronaviruset

Granskning av kommunens hantering av anställdas bisysslor

Granskning av grundskolans måluppfyllelse

Revisionsplan för 2019

Granskning av bokslut samt årsredovisning per 2019-12-31

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31

Granskning av underhållsplanering för VA- ledningsnät

Granskning av kommunens fordonsutnyttjande

Granskning av äldreboende

Revisionsrapporter

Sidan publicerad 2022-11-08 av Marit Råbock