Dela sidan på sociala medier

Intresseanmälan för att arbeta som röstmottagare i Bräcke kommun

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Bräcke kommun kan du göra en intresseanmälan här nedan. Nästa val hålls söndagen den 11 september 2022 till riksdag, region- och kommunfullmäktige.

Läs mer om vad uppdraget innebär på sidan Vill du arbeta som röstmottagare i valet 2022? Öppnas i nytt fönster.

Har du körkort? * (obligatorisk)
Har du körkort?


Har du tillgång till bil? * (obligatorisk)
Har du tillgång till bil?


Har du erfarenhet av röstmottagning? * (obligatorisk)
Har du erfarenhet av röstmottagning?Vill du arbeta i förtidsröstning, vallokal eller båda? * (obligatorisk)
Vill du arbeta i förtidsröstning, vallokal eller båda?Hantering av dina personuppgifter

Valnämnden är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen.

Vid registrering av intresseanmälan lämnas samtycke till behandling av den sökandes personuppgifter. Behovet av att valnämnden kan behandla personuppgifter över personer som gjort en intresseanmälan är avgörande för att kunna utföra valadministrativa arbetsuppgifter vid planering och genomförande av val. Som registrerad har du efter ansökan rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Den ska skickas till: Valnämnden, Box 190, 843 21 Bräcke.

Om du blir anlitad som röstmottagare behandlas personuppgifterna för att administrera ditt uppdrag och för utbetalning av arvode. Information om röstmottagare blir allmän handling och bevaras i enlighet med tryckfrihetsförordningen och arkivlagen.

Möjlighet finns att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten ifall den registrerade anser att dennes personuppgifter har hanterats felaktigt. Dataskyddsombud når du på denna e-postadress bracke@bracke.se

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på Bräcke kommuns sida Personuppgiftsbehandling. Öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2021-11-01 av Malin Johansson