Dela sidan på sociala medier

Sjuk och frisk – Bräcke kommun

Sjuk- och friskanmälan ska göras till telefonnummer: 0771-222 111
Det här gäller all personal i alla verksamheter inom Bräcke kommun.

OBS! Glöm inte att lägga in frånvaron i självservice när du återgått till arbetet igen.

Telefonen är öppen dygnet runt, veckans alla dagar. Med andra ord kan du anmäla dig omedelbart då du eller ditt barn blir sjuk. Samma sak gäller då du eller barnet blir frisk men gör gärna friskanmälan så tidigt som möjligt för att underlätta planeringen vid arbetsstället. 
Friskanmälan är även möjlig att göra via den länk som skickas i ett sms till dig när du anmält sjukdom.

Arbetsplatsen kan ha ytterligare rutiner kring sjuk- och friskanmälan. Till exempel att sjuk- och friskanmälan även måste göras till arbetet/chefen. Information om det har din chef.

Sidan publicerad 2020-12-22 av Stina Hylén