Dela sidan på sociala medier

Feriepraktik 2024

Bräcke kommun erbjuder årligen ca 100 feriepraktikplatser till ungdomar som är folkbokförda i kommunen. Ansvaret för koordineringen av feriepraktik ligger vid arbetsmarknadsenheten där Sara Adilskär samt Maria Karlsson arbetar som samordnare. 2024 erbjuder kommunen ungdomar som studerar i 8:an, 9:an samt första året i gymnasiet feriepraktik. Ersättningen är 70 kronor i timmen inkl. semesterersättning.

Feriepraktik är ett erbjudande om att under sommaren få praktisera inom kommunala verksamheter samt ideella föreningar. Ungdomen ersätter inte ordinarie personal. Ungdomarna som söker väljer den inriktning dom är intresserade av samt vilken tidperiod man önskar praktisera. Det finns praktikplatser inom vård, barnomsorg, kök, hotell, lokalvård, administration, kultur/idrott, vaktmästeri samt service.

Feriepraktiken ger ungdomar möjlighet till arbetslivserfarenhet samt att knyta kontakter på arbetsmarknaden. Uppföljningar visar att det även stimulera till vidare studier och vara vägledande inför gymnasievalet. Målet är att feriepraktiken ska inspirerar ungdomar till yrken som finns inom Bräcke kommun, för att möta framtida kompetensförsörjningsbehov.

tjej rensar ogräs

Tidplan och ansökan

Ungdomarnas ansökningtid är öppen mellan 22 mars och 10 maj.

TIPS! Det är viktigt att vara flexibel i din ansökan om plats då det blir lättare att hitta en plats som passar dig!

Arbetsgivarnas intresseanmälan av att erbjuda praktikplatser är öppen mellan 22 mars till och med en 30 april.

Feriepraktiken är indelad i 3-veckorsperioder, måndag - fredag, 5 timmar per dag.

Arbetsperioder är:

Period 1: 240617 - 240705

Period 2: 240708 - 240726

Period 3: 240729 - 240816

Annan indelning av perioderna är också möjlig men måste förankras med samordnarna. Feriepraktikanterna skall ha utsedd handledare.

Vid frågor gällande feriepraktik kontakta Sara eller Maria vid Arbetsmarknadsenheten via mail: ferie@bracke.se

 

Information för ungdomar

Feriepraktik är ett erbjudande om att få praktisera med ersättning inom kommunala verksamheter samt ideella föreningar under sommaren. Du söker de inriktningar du är intresserade av samt vilka tidperioder som passar dig. Vissa praktikplatser erbjuds enbart under vissa perioder så det är bra att välja flera perioder. Det finns praktikplatser inom vård, barnomsorg, kök, hotell, lokalvård, administration, kultur/idrott, vaktmästeri samt service.

Feriepraktik är ett sätt att få en inblick i hur det är att arbeta inom olika verksamhets­områden. Du ersätter ingen annan personal och det krävs inte att du själv ska klara av arbets­uppgifterna utan du får handledning till de uppgifter du ska utföra.

Vilka kan få feriepraktik?

Du som söker måste vara folkbokförd i Bräcke kommun.

Feriepraktik erbjuds till ungdomar som går i 8:an, 9:an samt i första året i gymnasiet. Ersättningen är 70 kronor i timmen inkl. semestersersättning.

TIPS! Det är viktigt att vara flexibel i sina ansökan om plats då det blir lättare att hitta en plats som passar dig!

Perioder för feriepraktik

Sommaren delas in tre perioder och du kan välja när du önskar praktisera. På vissa arbets­platser kan avvikande perioder förekomma.

  • Period 1: 240617 - 240705
  • Period 2: 240708 - 240726
  • Period 3: 240729 - 240816

Så här ansöker du

Du ansöker om feriepraktikplats via denna länk:

MatchaNu - Bräcke kommun - Startsida för ansökan Länk till annan webbplats.

När du har skickat in din ansökan kommer du att få inloggningsuppgifter till Mina sidor. MatchaNu Länk till annan webbplats. här kan du följa din ansökan, ändra uppgifter och här kommer också ditt praktikerbjudande att presenteras.

Ansökningstid

22 mars till och med den 10 maj.

Information om plats samt , innan du börjar

Du kommer att få ett meddelande om vilken plats som erbjuds dig, där du tackar JA eller NEJ till platsen. Om du tackar jag kontakta du din praktikplats minst en vecka innan du börjar för att få veta lite mer. Du får reda på arbetstider, om du behöver speciella kläder eller annat viktigt. Kontaktuppgifter till din arbetsplats får du via mail.

Arbetstid och lön

Du får ersättning för max 75 timmar under din feriepraktik. På tre veckor blir det fem timmar/dag men praktiktiden kan förläggas olika beroende på arbetsplats. Midsommarafton går att arbeta in enligt överenskommelse mellan ansvarig/handledaren och dig.

Det är viktigt att tjänstgöringsrapporten/tidrapport undertecknas av både dig och handledare eller ansvarig chef och att den kommer till löneavdelningen så snart du avslutat din praktik. På din tidrapport står det hur tidrapporten kan skickas på olika sätt. Om du blir sjuk ska du sjukanmäla dig till praktikplatsen.

Ersättningen för din praktiktid är 70 kronor i timmen. Ersättningen utbetalas den 27:e månaden efter att tidrapporten har kommit in.

Löneadministration

Löneutbetalning administreras via Swedbank. Om du INTE har ett konto hos Swedbank behöver du besöka Swedbank (kontor i Östersund) och registrera att lönen ska betalas ut till din bank via dem. Du som INTE fyllt 18 måste göra det på ett Swedbankkontor tillsammans med en målsman och du som har fyllt 18 kan ordna det med Bank-ID. Gör du detta en gång behöver du aldrig mer registrera ditt konto när du nästa gång får lön från Bräcke kommun.

Om du inte registrerar ditt konto eller inte tidigare har registrerat ditt konto kommer lönen via en check i brevlådan till din hemadress. Den kan du sedan lösa ut för en avgift. Har du frågor kring din lön kontakta loner@bracke.se eller Swedbank.

Arbetsmiljö och säkerhet

Du som är under 19 år och bosatt i Bräcke kommun har en försäkring som gäller. En av handledarens arbetsuppgifter är att ge dig som feriepraktikant den kunskap som behövs för att kunna praktisera säkert.

Är det något du inte känner dig bekväm med eller tror du inte får göra så kontakta din handledare eller ansvarig chef på praktikplatsen. I broschyren ”Så får barn och ungdomar arbeta” Pdf, 979 kB, öppnas i nytt fönster. finns information om vad som gäller när man har ungdomar anställda.

Information för arbetsgivare

Nu söker vi feriepraktikplatser till ungdomar i Bräcke kommun.

Bräcke kommun erbjuder i samverkan med kommunens organisation samt ideella föreningar feriepraktik. Nu söker vi sommaren 2024 års praktikplatser!

2024 års målgupper för feriepraktik är: ungdomar som går 8:an, 9:an samt första året i gymnasiet.

Feriepraktiken ger ungdomar möjlighet till arbetslivserfarenhet samt att knyta kontakter på arbetsmarknaden. Uppföljningar visar att det även stimulera till vidare studier och vara vägledande inför gymnasievalet. Målet är att feriepraktiken ska inspirerar ungdomar till yrken som finns inom Bräcke kommun, för att möta framtida kompetensförsörjningsbehov.

Feriepraktikanterna ersättning betalas av Bräcke kommun, ersättningen är 70 kronor i timmen. (Gäller ej ev. ob-tid. eller tid som överstiger 75 tim. per 3 veckors period). Under slutet av mars tas ett politiskt beslut kring vilka åldersgrupper som skall erbjudas praktik 2024, redan nu önskar vi ert intresse av att erbjuda praktikplatser.

Praktikperioder

 

  • Period 1: 240617 - 240705
  • Period 2: 240708 - 240726
  • Period 3: 240729 - 240816

Feriepraktiken är indelad i 3-veckorsperioder, måndag - fredag, 5 timmar per dag. Annan indelning av perioderna är också möjlig men måste förankras med samordnarna.

Anmälan av platser

Portalen för intresseanmälan öppnar 2024-03-22.

Anmäl din feriepraktikplats på https://matchanu.se/bracke/foretag.php Länk till annan webbplats.

Arbetsgivarnas intresseanmälan av att erbjuda praktikplatser är öppen mellan 22 mars till och med en 30 april.

Ungdomarna anmäler sitt intresse av ferie­praktik på kommunens hemsida under perioden 22 mars till den 10 maj.

Stöd och vägledning är viktig

Handledarens stöd och vägledning är väldigt betydelsefull för att få en lyckad feriepraktik­period för både företag, förening och ungdom. Mer information för handledare finns i broschyr som finns bifogad längst ner på denna sida.

Arbetsmiljö och säkerhet

Ungdomar som är under 19 år och bosatt i Bräcke kommun har en försäkring som gäller. En av handledarens arbetsuppgifter är att informera feriepraktikanterna den kunskap som behövs för att kunna praktisera säkert.

I broschyren ”Så får barn och ungdomar arbeta” Pdf, 979 kB, öppnas i nytt fönster. finns information om vad som gäller när man har ungdomar i sysselsättning. Finns som bilaga längt ner på denna sida.

Löneadministration

Ungdomarnas ersättning betalas av Bräcke kommun som ansvarar för löneadministrationen.

Eventuell Ob-ersättning eller tid som överskrider 75 timmar faktureras enligt tidrapporten. Fakturering sker i efterhand. Tidrapporten finns på som dokument längt ner på denna sida.

 

Sidan publicerad 2024-03-22 av Maria Karlsson