100 år av biblioteksverksamhet

Fredag 19 november går startskottet för ett långt firande, på Bräcke bibliotek. En författarfest i två akter, med Bokmässan Bodil och ett riktigt fint kvällsevenemang med författarna Åsa Larsson och Leif Milling, matkreatören Emilia Nilsson och musikern Ellen Sundberg. Välkomna!

boklåda

100 år värda att fira

1900-talets första decennier var en händelserik tid i socknarna som idag utgör Bräcke kommun. Starka folkrörelser drev frågor om rösträtt, arbetsrätt, valbarhet och demokrati. Rätten till bildning och kultur var centralt. Och det är det än idag, när kommunens folkbibliotek påbörjar sitt firande av en mer än hundra år gammal verksamhet.

Att dagens verksamhet är ett resultat av en kanske femtio år lång process under förra seklet, är inget som man tänker på i vardagen, så det var en ren tillfällighet som gjorde att märkesåret 2021 kom på tal. En besökare på Bräcke Folkets hus Facebooksida ställde frågor om hur Bräcke bibliotek sett ut tidigare, och på den vägen är det.

Biblioteken då och nu

Uppbyggnaden av en biblioteksverksamhet i skogsbygderna var en viktig beståndsdel i demokratiarbetet, som både kyrka, arbetarrörelse och nykterhetsloger arbetade med, ibland tillsammans, ibland var för sig. Idag vet vi att det funnits låneverksamhet i våra socknar åtminstone sedan 1918, då kyrkoherde Melander i Hällesjö öppnade ett bibliotek i kyrkans lokaler. Böcker spreds via filialer i Ljungå, Sörbygden, Övsjö med flera.

1921 startade ABF låneverksamhet i Bräcke, tillsammans med IOGT, och i Gällö 1923. I början var det boklådor som skickades runt i byarna, och så småningom etablerades stora och små boksamlingar till utlån i lokaler runt hela kommunen. På femtiotalet blev de en kommunal angelägenhet och samlades runt huvudbibliotek i Kälarne, Gällö och Bräcke.

1974 blev biblioteksorganisationerna en och samma när storkommunen bildades, och Bräcke bibliotek blev huvudbibliotek till namnet. 1983-1984 integrerades folk- och skolbiblioteksverksamheterna med varandra i Kälarne, Gällö och Bräcke. Samtidigt blev de tre biblioteken självständiga enheter, men under ett gemensamt storkommunalt paraply. Det sammanföll med bildandet av kommundelsnämnder. Så ser det ut även idag, med tre integrerade bibliotek och god samverkan med skolor, förskolor, vård- och omsorgsenheter och föreningsliv runtom i kommunen.

Vi vet att det funnits låneverksamhet i åtminstone Albacken, Bräcke, Bodsjö, Döviken, Fugelsta, Grötingen, Gällö, Hunge, Håsjö, Hällesjö, Ljungå, Kälarne, Nyhem, Pilgrimstad, Rissna, Stavre, Sörbygden, Tavnäs och Övsjö. Men kanske har det funnits fler? Och var verkligen Hällesjö sockenbibliotek det allra första? Det ska vi försöka ta reda på, men vi börjar med en riktig författarfest!

Kom och fira på fredag!

Välkommen att fira med oss, hälsar 2021 års uppställning av biblioteksverksamheten, i form av ordinarie personal, projektanställda och vikarier: Anna, Anna, Annika, Bodil, Ellen, Jennifer, Linda, Loulou, Maggan, Marie-Louise, Susanne, Solgerd och Yvonne.

(Vi firar med stöd av Kulturrådets Stärkta bibliotek!)

Författarfest i två akter

Fredag 19 november, Bräcke bibliotek

Akt 1 kl 16.00
Bokmässan Bodil
Mingel, samtal, bokförsäljning, öppet bibliotek och café. Ett tillfälle att lära känna den lokala litteraturen och våra egna författare! Fri entré.

Akt 2 kl 18.30
Författarsamtal i teatersalongen med Åsa Larsson och Leif Milling. Matkreatören Emilia Nilsson bjuder på smakbitar och musikern Ellen Sundberg tolkar Bodil Malmsten. Moderator: Catarina Lundström. Entré 100 kronor, förköp via tickster.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2021-11-17 av Stina Hylén