80 procent rätt sorterat i hushållsavfallet

Renhållningsenheten i Bräcke kommun har gjort en plockanalys av hushållsavfall, vilket innebär att göra ett stickprov på vad vi kommuninvånare slänger i den gröna tunnan hemma.

Analysen visar bland annat att vi i Bräcke kommun, liksom i övriga Sverige, slänger mycket mat i onödan.

Diagram över plockanalysen i Bräcke kommun 2020. Höga staplar för matsvinn och förpackningar.

Plockanalysen visade att en del hamnat fel

Syftet med plockanalyser är att få ett ungefärligt värde på hur mycket av avfallet från hushållen som är rätt sorterat. Det senaste provet gjordes på 500 kg hushållsavfall och visar att 80 procent var rätt sorterat.

Den längsta stapeln i plockanalysen visar på onödigt matavfall, det som också kallas matsvinn, och som består av sådant vi skulle kunna ha ätit upp med lite bättre planering: Mjuka tomater, matlådor som blivit bortglömda i kylen och så vidare.

Det här är inte unikt för Bräcke kommun. Enligt Naturvårdsverket slänger varje svensk 19 kg fullt ätbar mat per person och år, och häller 26 kg mat och dryck i vasken.

Synd för plånboken och klimatet

Matsvinn är inte bara synd för plånboken – slängd mat innebär ju att mer ny mat måste köpas – det innebär även ett enormt resursslöseri när mat produceras enbart för att hamna i soptunnan. Särskilt allvarligt blir detta när man betänker hur stor klimatpåverkan mycket av matproduktion i världen har.

Överinköp en del av förklaringen

Varför slänger vi då så mycket mat? Bräcke kommuns renhållningschef Christian Thorgerzon säger att vi behöver planera våra inköp bättre och hänvisar till Naturvårdsverkets förklaring: Högt tempo i samhället med allt högre förväntningar på materiell standard gör att hushållen idag ofta lider brist på tid för att mer än nödvändigt engagera sig i matlagning. Detta betyder ökad risk för svinn genom att planering av inköp blir eftersatt, överinköp leder till att livsmedel hinner bli gamla, bäst före dag feltolkas, att alla delar av råvarorna eller resterna inte tas tillvara och att förpackningar inte töms ordentligt.

Ring ett restsamtal och bäst före-snooza

nyord på svinniska

Knep för att planera, förvara och ta vara på resterna kan vara att använda sig av Livsmedelsverkets nyord på ”svinniska”, som du ser i filmen ovan. Några av nyorden är:

#restsamtal = Att ringa hem och kolla vad som redan finns innan du handlar mer.

#svinnventera = Att djupdyka i skåpen på jakt efter maten du kanske glömt.

#bäst-före-snooza = Att förlänga användandet av maten genom att titta, lukta och smaka.

Grundtipset när det gäller bäst-före-datum är att lukta och smaka – smakar det bra går det fortfarande bra att äta. Tänk på att det numera heter ”Bäst före – ofta bra efter”.

Mer om Bräcke kommuns plockanalys

Av det avfall som felaktigt hamnat bland hushållsavfallet bestod mycket av förpackningar – rätt plats för detta är återvinningsstationerna. En liten del el-avfall hittades, rätt plats för detta är återvinningscentralerna. I analysen fanns även en stor del ”oundvikligt matavfall” i form av äppelskruttar, potatisskal m.m. Detta kommer från och med 2022 vara möjligt att slänga i särskilda matavfallstunnor, när Bräcke kommun inför matavfallsinsamling. Fördelen med att samla in matavfall separat är att det kan användas mer effektivt, som biogas-bränsle till exempel. Ett sätt att själv ta vara på oundvikligt matavfall är att kompostera det.

Sidan publicerad 2021-01-07 av Stina Hylén