Anpassa för ett nytt klimat

Med ökade utsläpp och en ökad global uppvärmning står vi inför ett nytt klimat. Temperaturen stiger och vi ser redan ni att extremväder bli alltmer vanligt förekommande och allt tyder på att den trenden kommer fortsätta.

Det är viktigt att arbeta med för att minska våra utsläpp men vi behöver också förbereda samhället för ett förändrat klimat, något som brukar kallas för klimatanpassning. Bräcke kommun har nu påbörjat sitt arbete med klimatanpassning vars syfte är att rusta samhället och olika verksamheter för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning ger.

Det är inte alltid lätt att förutspå exakt hur ett framtida klimat kommer se ut eftersom det beror på hur snabbt vi ställer om samhället och minskar våra utsläpp av växthusgaser. Men även med en snabb omställning och hård klimatpolitik kan vi räkna med att extremväder kommer bli vanligare.

Vi kan redan nu se att varmare och torrare somrar leder till skogsbränder, något som såklart medför stor förödelse. Längre värmeböljor sommartid kommer också medföra risker för utsatta grupper som äldre och småbarn, något som kommer bli ett allt större problem, säger Bräcke kommuns miljösamordnare Malin Leifsson.

Samtidigt som somrarna riskerar att bli varmare och torrare kommer också stora skyfall bli vanligare. Det kan orsaka översvämningar som riskerar att påverka både kommunens fastigheter och framkomligheten på vägarna. Det finns alltså flera risker kopplade till det förändrade klimatet som kommunens verksamheter kommer påverkas av. Arbetet med klimatanpassning är i startgroparna och till att börja med har det genomförts gemensamma träffar med representanter från alla kommunens verksamheter.

Det är viktigt att vi får med erfarenheter från kommunens samtliga verksamheter för att vi ska få en heltäckande bild av nuvarande och kommande problem, säger Malin Leifsson.

Mer information om klimatanpassning

Om du vill veta mer om framtiden klimat, klimatanpassning och hur du som är fastighetsägare kan vidta förebyggande åtgärder kan du läsa mer om det på SMHI:s hemsida www.klimatanpassning.se Länk till annan webbplats.

termometer och soligt väder
Sidan publicerad 2023-09-19 av Linnea Ingelsson