Är du utvald?

1000 kommuninvånare i Bräcke kommun är utvalda att svara på SCB:s medborgarundersökning som nyligen skickats ut. Är du en av dem är det viktigt att du avsätter en liten stund för att svara.

Medborgarundersökningens 41 frågor handlar om hur det är att leva och bo i Bräcke kommun och tar bland annat upp vad invånarna tycker om skolan, äldreomsorgen och snöröjningen men även saker som trygghet, jämlikhet och förtroende för kommunens politiker. SCB genomför undersökningen på uppdrag av Sveriges kommuner, däribland Bräcke kommun.

Resultatet används i kommunens arbete

Bräcke kommuns vision är "En nytänkande och hållbar kommun att leva, verka och utvecklas i" och i kommunplanen Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. finns ett antal konkreta politiska mål för att nå den här visionen. Medborgarundersökningens resultat kommer bland annat att ligga till grund för att följa upp om målen nås. Därför är det viktigt att så många som möjligt av de utvalda kommuninvånarna besvarar enkäten!

Enkäten pågår just nu

Tillhör du en av dem som fått enkäten finns all information i brevet som du får hem i brevlådan eller i din digitala brevlåda om du valt sådan (exempelvis Kivra).

Vi som jobbar i Bräcke kommun hoppas att du vill vara med och bidra med värdefulla svar om vad som fungerar bra och mindre bra i vår kommun!

Tyck till på fler sätt

Är du inte en av dem som får svara på medborgarundersökningen tar vi gärna emot dina synpunkter ändå! Lämna dem på sidan Synpunkter och klagomål.

Bild med texten Är du utvald?
Sidan publicerad 2022-09-15 av Stina Hylén