Att tänka på inför skolstarten

Tisdag 11 januari startar skolan igen, samtidigt som smittspridningen av covid-19 är hög. Elever behöver stanna hemma vid symtom och vi vädjar till dig som vårdnadshavare att dra ner på tiderna på fritidshem och förskola, om möjligt.

För elever

Om du har ett barn i skolan som känner sig sjuk med symtom på covid-19 eller annan luftvägsinfektion ska eleven stanna hemma och testa sig. Det gäller alla, även de som tidigare haft covid-19 eller är vaccinerade. Om någon i hushållet har covid-19 ska eleven stanna hemma i minst sju dagar. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elever i skolan ska också tänka på att hålla avstånd till varandra, tvätta händerna noga och regelbundet samt att undvika kramar med kompisar.

På det här viset skyddar vi de sköra i samhället och kan hålla skolor, förskolor och andra viktiga verksamheter öppna.

För vårdnadshavare

Kan du som vårdnadshavare minska ditt behov av omsorg under en period? Vi vädjar till alla som har möjlighet att dra ner på tiderna på fritidshem och förskola, för att minska trycket på verksamheterna och för att vi ska klara av personalfrånvaron.

corona virus
Sidan publicerad 2022-01-10 av Stina Hylén