Bra att veta om rösträkning och valresultat

Preliminärt valresultat publiceras på val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under söndagskvällen/natten. Där kommer även resultatet för valet till Bräcke kommunfullmäktige att publiceras. Läs mer om rösträkningsprocessen nedan.

bild på staplar och texten www.val.se

Rösträkning på söndagskvällen

När röstningen avslutats på valdagen börjar rösträkningen i varje vallokal. Rösträkningen är offentlig. I vallokalen räknas de röster som tagits emot där under valdagen och de förtidsröster som tillhör valdistriktet, som levererats till vallokalen från andra röstningsställen. Det preliminära resultatet skickas till Valmyndigheten som presenterar resultatet på sin hemsida val.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att röstmottagarna ska hinna räkna fram ett preliminärt valresultat innan det är alltför sent räknar och rapporterar de endast rösterna för de partier som förväntas kunna få mandat. Övriga partier som anmält sig till valet räknas gemensamt. Dessa partiers röster redovisas var för sig vid den slutliga rösträkningen hos länsstyrelsen. Personrösterna räknas också bara i den slutliga rösträkningen.

Onsdagsräkningen

Onsdagen den 14 september kl 9 samlas Bräcke kommuns valnämnd för sin preliminära rösträkning. Rösträkningen är öppen för allmänheten. Vill du komma och titta ska du anmäla din ankomst i receptionen i förvaltningshuset, Hantverksgatan 25 i Bräcke. Rösträkningen sker i nämndrummet.

Under onsdagsräkningen räknas exmepelvis utlandsröster och sent inkomna förtidsröster, samt en del kvarvarande röster från vallokalerna.

Slutlig rösträkning

Måndagen efter valdagen, den 12 september, påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen, och räknar alla röster igen.

Länsstyrelsen bedömer också vilka röster som är giltiga och ogiltiga.

Valsedlarna från alla val sparas hos länsstyrelsen under mandatperioden.

Robust valsystem

Det svenska valsystemet är robust för att det är decentraliserat, manuellt och transparent. Det vill säga: Alla röster tas emot lokalt över hela landet, och räknas manuellt av utbildad personal flera gånger. Dessutom är all rösträkning offentlig och vem som helst kan komma och se hur det går till. De här sakerna tillsammans gör att det är mycket svårt att manuellt eller digitalt påverka valresultatet och hur valen genomförs.

Sidan publicerad 2022-09-11 av Stina Hylén