Bräcke Fiber utsedd till Årets kooperativ

Bräcke Fiber, genom ordförande Erik Magnusson, har tagit emot utmärkelsen Årets kooperativ i Jämtlands län 2020, för sitt arbete med fiberutvecklingen i Bräcke kommun. Priset inkluderar 10 000 kr och en nominering till den nationella tävlingen Årets kooperativ i Sverige, som utses i november. Utmärkelsen delas ut av Coompanion.

Erik Magnusson framför en dator i Pilgrimstad båthamn.

Erik Magnusson i båthamnen i Pilgrimstad. Hamnen, med tillhörande vindskydd och grillplats, är ett annat exempel på något som kommit till tack vare ideella insatser.

Paraplyförening
Bräcke Fiber är den övergripande föreningen för alla Bräcke kommuns 13 fiberföreningar, plus en i Ragunda. Den övergripande föreningen startade med syftet att dela erfarenheter för att skapa nytta för kommuninvånarna. Detta sätt att organisera sig visade sig vara framgångsrikt och är det som ligger bakom utmärkelsen Årets kooperativ.

”Sällan har det varit så tydligt att det kooperativa samarbetet för att lösa gemensamma behov på landsbygd varit så aktuellt, som under 2020 när många personer har varit i behov av att arbeta hemifrån på grund av pandemin”, lyder en del av motiveringen.

– Väldigt tidigt i arbetet med fiber förstod vi att vi är noviser allihopa och behöver hjälpa varandra, det gjorde att vi bildade nätverket Bräcke Fiber där vi kunde dela problem och lösningar, säger Erik Magnusson, ordförande för Bräcke Fiber och boende i Pilgrimstad.

En annan fördel med Bräcke Fiber är att alla föreningar kunnat uppträda som en part gentemot teleoperatören Telia, och det blir mer kraft bakom om det är flera tusen abonnenter som talar istället för några hundra. Det har även gjort att fiberföreningarna kunnat förhandla fram ett bra pris.

Stort engagemang bakom succén
Utbyggnaden av fibern i Bräcke kommun har skötts ideellt av bybor genom de 13 fiberföreningarna. Arbetet påbörjades 2013 och har bland annat bestått av att projektera, söka bidrag och anlita entreprenörer. Men arbetet har inte stannat vid skrivbordet utan också skett utomhus i form av att staka ut sträckning och förbereda för grävning.

Erik Magnusson

Erik Magnusson

– Det som gjort det här möjligt är handlingskraftigt folk i bygderna som är vana att ta i med nävarna, inte bara skriva med händerna. Människor som är vana att jobba med landsbygdens villkor – att ingen annan gör det åt oss så vi gör det själva. De ska framhållas i den här utmärkelsen till Årets kooperativ att den går till alla som har jobbat med detta i de olika föreningarna, säger Erik Magnusson.

I topplistan nationellt
Under fiberutbyggnadsåren 2013-2019 blev samtliga hushåll i kommunen tillfrågade om att ansluta sig till fibernätet och de flesta tackade ja. Nu när arbetet är slutfört har därför ca 95 procent av alla hushåll i Bräcke kommun fiber*. Det gör Bräcke kommun till en av landets mest uppkopplade kommuner.

Erik Magnusson ser att fibern har stor betydelse för människor.

– I Pilgrimstad där jag bor är det många som jobbar hemifrån. Vi ser ju nu också att trycket på villor ökar, för det är inte så kul att sitta och jobba hemifrån i en liten lägenhet.


*Siffror från Post och Telestyrelsens bredbandskarta okt 2020, definierat som "Tillgång till, inklusive absolut närhet till bredband"

Coompanion Jämtlands motivering till utmärkelsen Årets kooperativ

"Under ett decennium har Bräcke Fiber varit en spindel i nätet för att organisera samverkan mellan 13 lokala fibernätsföreningar i Bräcke och även fastigheter i Ragunda kommun. Bräcke Fiber organiserar gemensamt lärande, samordnar förhandlingar och upphandlingar med tjänsteleverantörer så att föreningarna tillsammans kan gör bättre affärer för sina fibernätsanvändare. Fibernätsföreningarna i Bräcke har möjliggjort att 93 procent av alla fastigheter i kommunen har möjlighet att ansluta sig till fibernät. Sällan har det varit så tydligt att det kooperativa samarbetet för att lösa gemensamma behov på landsbygd varit så aktuellt, som under 2020 när många personer har varit i behov av att arbeta hemifrån på grund av pandemin."

Förvaltning och efteranslutningar

Det är fiberföreningarna som beslutar om hur nätet ska driftas och förvaltas. Antingen tecknar man ett driftavtal, eller så säljer föreningen bynätet till en operatör efter det att bidragen är avskrivna.

När föreningarna själva tar hand om nätet går alla som har fiberuppkoppling in som andelsägare. Föreningen köper in ett antal abonnemang från teleoperatören och tar betalt av sina andelsägare för det.

De fastigheter som av olika anledningar inte anslöts till fibern under utbyggnadsåren kan efteransluta sig, men det är betydligt dyrare än vad det kostat för de som redan är anslutna. Hur det går till och vad priset blir beror på vilken fiberförening fastigheten tillhör.

Fiberresan

Mer om fiber i Bräcke kommun kan du se i filmen "Fiber i Bräcke kommun" som finns på sidan Fiber till alla på bracke.se

Sidan publicerad 2021-08-31 av Stina Hylén