Dela sidan på sociala medier

Bräcke kommun följer löpande utvecklingen i Ukraina

Kommunen följer noggrant händelseutvecklingen i Ukraina och förbereder sig för att kunna ta emot ukrainska flyktingar. Med anledning av den ryska invasionen av Ukraina har säkerhetsläget i omvärlden försämrats. Försvarsmaktens bedömning är dock att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är fortsatt lågt.

foto på Bengt flykt, kommundirektör i Bräcke kommun, har på sig kavaj och röd slips, har på sig glasögon

Kommunen aktiverar krisledningsgruppen

Som ett led i kommunens arbete har krisledningsgruppen aktiverats. Dels för att säkerställa att kommunen ska kunna ta emot flyktingar från Ukraina men också för att följa händelseutvecklingen för att vara beredd att vidta åtgärder. Det kan bland annat handla om att konsekvenserna av en händelse är så stora att vi måste vara förberedda även om sannolikheten att det inträffar är liten. Några led i detta är att inventera skyddsrum och se över vem eller vilka som ansvarar för vad inom den kommunala verksamheten vid ett försämrat säkerhetsläge, enligt Bengt Flykt, kommundirektör i Bräcke kommun.

– Att krisledningsgruppen aktiveras är en normal rutin vid den här typen av händelser. Vi har en god krisledningsförmåga och har dragit stora lärdomar från tidigare kriser, säger Bengt Flykt.

Håll dig uppdaterad och var källkritisk

Kommunens säkerhetssamordnare, Madeleine Teland, har under dagarna fått frågor från både kollegor och medborgare om säkerhetsläget. Hon förstår att såväl barn som vuxna kan känna sig oroliga och att det är normalt vid den här typen av händelser.

– Att känna oro är inget konstigt, även om hotbilden mot Sverige har ökat så finns det i dagsläget inget som tyder på att ett väpnat angrepp ska ske i närtid i vårt närområde, säger Madeleine. Hon tillägger också att det är viktigt att hålla sig uppdaterad och att värdera information genom att vara källkritisk.

Sprid inte information om var militären övar

Försvarsmakten har höjt beredskapen i Sverige och kommer därför att synas mer. De uppmanar medborgare att inte sprida eller dela information om var militären befinner sig. Anledningen är att minska sårbarheten, och se till att främmande makt inte kan lägga pussel om Sveriges försvar.

Bra information från landets myndigheter

Här har vi samlat länkar och tips på information för dig som vill läsa mer.

Allmän information: du kan läsa mer om Rysslands invasion av Ukraina på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du hittar också information om skyddsrum på MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns även en karta över Sveriges skyddsrum på MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information till barn: krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om hur du pratar med barn som är oroliga för krig.

Länsstyrelsen i Jämtlands län: här kan du läsa om Länsstyrelsens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. arbete med anledning av omvärldsläget.

illustration på ett i som signalerar information, grön bakgrundsfärg, i förgrunden ett trägolv
Sidan publicerad 2022-03-04 av Johannes Löfgren