Bräcke kommun inför visselblåsartjänst

Från och med 27 juni har kommunen en så kallad visselblåsartjänst. Den innebär att vissa personer kan lämna in en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden. Det kan till exempel handla om misstänkt korruption, miljöbrott eller förskingring. Bakgrunden är en ny lag som säger att vi måste erbjuda en tjänst för visselblåsning.

Syftet med visselblåsartjänsten är att värna om demokratin. Enkelt sagt handlar det om förtroende – och att eventuella missförhållanden ska kunna upptäckas i god tid. Men själva tjänsten utgår också från att den som anmäler ska kunna känna sig trygg. Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:

  • skriv av länken nedan och skriv in den i din webbläsare och,
  • använd inte företagets dator eller nätverk.

https://whistle.qnister.com/brackekommun Länk till annan webbplats.

Du kan också tala in din rapport på 036-330 07 40.

Vilka kan använda tjänsten – och blåsa i visslan?

Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och som tillhör någon eller några av följande personkategorier på Bräcke kommun:

  • arbetstagare
  • personer som gör en förfrågan om eller söker arbete
  • personer som söker eller utför volontärarbete
  • personer som söker eller fullgör praktik
  • personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under verksamhetens kontroll och ledning
  • egenföretagare som söker eller utför uppdrag
  • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
  • personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.
Illustration visselblåsare

Skanna QR-koden med mobilkameran för att komma till tjänsten

Sidan publicerad 2022-06-28 av Johannes Löfgren