Brand i Kälarne skola

Räddningstjänsten har nu överlämnat ansvaret till fastighetsägaren som är Bräcke kommun.

Ingen undervisning kommer att bedrivas i skolans lokaler under torsdag och fredag, utförligare information kommer att skickas direkt till berörda.

Med anledning av branden är Kälarne bibliotek stängt torsdag och fredag.

 

Informations-i i grön färg
Sidan publicerad 2022-06-08 av Linnea Ingelsson