Delta i Länsstyrelsen undersökning om betaltjänster

Använder du kontanter, är du helt digital eller kanske någonting mittemellan? Betalar du dina räkningar i kassan på banken eller i din butik eller sköter du det mesta via din hemdator? Hanterar du dagskassor? Länsstyrelserna i norra Sverige vill gärna få reda på hur vardagen inom betaltjänstområdet ser ut för just dig.

Länk till enkätenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att bevaka att de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov.

Grundläggande betaltjänster är:
-    kontantuttag (ta ut kontanter i automat eller över disk)
-    betalningsförmedling (betala räkningar, skrivgiro osv)
-    dagskassehantering (företag och föreningar ska kunna sätta in sin dagskassa)

De ska särskilt titta på hur tjänsterna fungerar för personer som är äldre och för personer med funktionsnedsättning. Länsstyrelserna bevakar även betaltjänstsituationen för företag och föreningar i glest befolkade områden. Från och med 2013 har länsstyrelserna möjlighet att, när det behövs, ta initiativ till stöd- och utvecklingsinsatser.
 
Länsstyrelser i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten vill genom denna gemensamma enkät få en bild över nuläget och samtidigt få just din syn på utvecklingen inom området betaltjänster. Dina svar kan komma att användas som en del i länsstyrelsernas årliga bevakningsrapporter. Alla svar behandlas anonymt.

Sidan publicerad 2020-09-02 av Therese Sjögren