Digitala hastighetshinder testas i Rissna och Hällesjö

Från och med januari utför Trafikverket ett pilotprojekt genom Rissna, Hällesjö, Laggarberg och Timrå. Projektet som genomförs under 2023 är unikt, då geofencing tidigare mest har gjorts försök i storstadsmiljöer.

Digitala hastighetshinder möjliggörs genom att nyttja tekniken geofencing som gör att fordon med rätt teknik inte kan köra fortare än gällande hastighetsgräns inom ett villkorat geografiskt område. Projektet genomförs i samarbete med skogsindustribolaget SCA och tillsammans med utvalda åkerier med cirka 40-tal timmerlastbilar. Det blir det hittills största geofencingprojektet i antal tunga fordon i Sverige.

Geofencade sträckor i Bräcke kommun:

Rissna (Bräcke kommun, Jämtlands län)
• Geofencing-zonen är 500 m lång.
• Hastighetsgräns: 50 km/h.

Hällesjö (Bräcke kommun, Jämtlands län)
• Geofencing-zonen är 2,2 km lång.
• Hastighetsgräns: 50 km/h.

Du kan läsa mer om projektet på Trafikverkets hemsida Digitala hastighetshinder testas i Jämtland och Västernorrland | Trafikverket (tt.se) Länk till annan webbplats.

Orange pratbubbla med texten "geofencing testas i Hällesjö och Rissna"
Sidan publicerad 2023-01-11 av Linnea Ingelsson