Digital byturné på g!

Den här veckan drar vår digitala byturné igång! Under byturnén träffar kommunalrådet, kommundirektören och landsbygdsutvecklaren representanter från byalag för att prata utmaningar och möjligheter i kommunen nu och framåt.

ett kollage av bilder på hembygdsgårdar i kommunen

När vi bjudit in till mötena har vi utgått från de sju socknarna i kommunen (Bodsjö, Revsund, Sundsjö, Bräcke, Nyhem, Håsjö och Hällesjö), för att i möjligaste mån fånga alla delar av kommunen. Styrelsen i hembygdsföreningar och byaföreningar har fått personliga inbjudningar eftersom just denna digitala byturné inte är offentlig för vem som helst att delta i. Men ni kan vara lugna – informationen som delges kommer komma alla kommuninvånare till del, bland annat i kommuntidningen som delas ut i maj.

Under mötet ska det ekonomiska läget avhandlas och information kommer ges om det inflyttarprojekt kommunen jobbar med nu. På kommunalt språk kan dessa ämnen sammanfattas i frågorna: Hur minskar vi utgifterna och hur ökar vi intäkterna? Det kommer såklart finnas utrymme för åsikter och reflektioner eftersom en del av syftet med turnén är att få inspel från kommunens olika hörn.

Först ut på turnén är Håsjö/Kälarne, nu på torsdag kväll. Schemat ser sen ut så här:

15 mars Sundsjö/Rissna

18 mars Hällesjö/Sörbygden

22 mars Revsund

25 mars Bodsjö

12 april Bräcke

Sidan publicerad 2021-03-03 av Stina Hylén